Rådgiver

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker en rådgiver som skal jobbe med å ivareta administrative personelloppgaver i kapasiteten, samt fungere som en aktiv støtte og rådgiver til ledelsen i personellprosessene.

Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter sørger for at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger. IKT Stab ivaretar blant annet funksjoner innen økonomi, oppdragsstyring, sikkerhet og lederstøtte.

Arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver relatert til personellprosesser som rekruttering, medbestemmelse og kompetanseplanlegging
 • Analysere behov, støtte og aktivt følge opp personellprosessene for å fasilitere god flyt
 • Samarbeide med den sentrale HR-funksjonen i etaten
 • Initiere og arbeide med kontinuerlig forbedring relatert til personellprosessene
 • Ivareta et godt og konstruktivt samarbeid med de tillitsvalgte
 • Bistå ledere og gi råd, veiledning og opplæring innenfor gjeldende lov- og avtaleverk
 • Utføre øvrige oppgaver innefor kapasitetens ansvarsområder

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på høyere nivå innenfor organisasjon/administrasjon/juss/HR/økonomi
 • Annen relevant utdanning og/eller erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk
 • God digital kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring, men nyutdannede vil også vurderes
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Evner å håndtere og følge opp flere baller i luften samtidig for å få til en effektiv saksbehandling
 • Løsningsorientert og samtidig kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig
 • God gjennomføringsevne
 • Må trives med å ha en koordinerende rolle som innebærer mye samhandling med andre
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha mulighet til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen rapporterer til stabssjef IKT-kapasiteter. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, lønnsspenn er kroner 524 200 til kroner 631 700 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Hege Selvig
Tittel: Stabssjef
Telefon: 975 49 451
E-post: hselvig@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. august 2018 13:12.. Sist oppdatert 17. august 2018 17:16.