Rådgiver - sentral miljø og strålevernskoordinator

Materiellforvaltnings forvalte- og utfase-seksjon har ansvaret for å etablere og vedlikeholde et helhetlig perspektiv på forvaltning av forsvarsmateriell gjennom livsløpet for å ivareta ytelse, teknisk tilgjengelighet og sikkerhet i henhold til krav.
  
Vi søker deg som vil jobbe som sentral miljø og strålevernskoordinator i Forsvarsmateriell.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta rollen som sentral strålevernkoordinator i Forsvarsmateriell.
 • Utarbeidelse av skriftlige instrukser og arbeidsprosedyrer innenfor fagområdet.
 • Etablering av internkontrollsystem.
 • Ha oversikt, kontroll på og hvordan oppbevare strålekilder i organisasjonen.
 • Ivareta rollen som sentral miljøvernkoordinator i Forsvarsmateriell.
 • Være etatens rådgiver innenfor miljøspørsmål.
 • Ansvarlig for å implementere internt miljøkontroll og miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001-malen.
 • Utarbeide etatens miljøpolitikk og mål i henhold til Forsvarsdepartementets retningslinjer.
 • Representere Forsvarsmateriell i relevante fagfora og Forsvarssektorens miljøkompetansegruppe (FMKG).
 • Veilede og gi råd innenfor stillingens ansvarsområde.
 • Generell saksbehandling innenfor avdelingens saksområde.

Kvalifikasjoner

 • Du har minimum bachelornivå innenfor relevant fagområde.
 • Du har minimum 2 år relevant erfaring fra miljøarbeid i offentlig eller privat sektor med dertil innsikt i relevante lovverk og forskrifter.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller Forsvarssektoren er ønskelig.

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, utadvendt med velutviklede organisatoriske evner.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:  

 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorkonsulent kode 1363 i, lønnsspenn 535 900,- til 648 100,- kroner brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt seksjonssjef Bjørn Teige, tlf:+47 93421015, mail: bteige@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Publisert 30. mai 2017 13:53.. Sist oppdatert 31. mai 2017 08:56.