Ressursplanlegger/ førstekonsulent

Forsvarsmateriell luftkapasiteter skal planlegge, fremskaffe, forvalte og utfase luft- og luftvernmateriell til Forsvaret og andre etater under Forsvarsdepartementet. Staben er Luftkapasiteters lederstøtteorgan i forbindelse med utførelse av plan, gjennomførings-, og rapporteringsprosesser. Staben består av virksomhetsstyring, sikkerhet- og beredskap, virksomhetsutvikling, Eiendom Bygg og Anlegg (EBA), ressursplanlegging og kvalitetsledelse.

FMA Luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. FMA Luftkapasiteter ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. I tillegg har FMA Luftkapasiteter fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon, samt kampluftvern til Forsvaret. Til disse spennende oppgavene trenger vi en ressursplanlegger som kan bistå med innhenting og systematisering av arbeidspakker i Luftkapasiteter. Stillingen er en prosjektstilling med begrenset varighet på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å bistå med innhenting og systematisering av arbeidspakker i Luftkapasiteter.

Andre arbeidsoppgaver som er tillagt ressursplanlegger er:
 
 • Benytte dataverktøy for ressursstyring av arbeidspakker mellom prosjektavdeling, systemavdeling og teknisk avdeling.
 • Bistå med å innhente ressurssatte arbeidspakker fra prosjektavdeling og systemavdeling i Luftkapasiteter og etablere og systematisere disse i datasystem slik at de kan prioriteres av ledelsen.
 • Bistå med utvikling av metodikk for synliggjøring av prioriterte oppgaver for medarbeiderne i Luftkapasiteter.
 • Støtte prosjektavdeling og systemavdeling i Luftkapasiteter som skal produsere arbeidspakker.
 • Ved behov støtte avdelingene i Luftkapasiteter angående bruk av dataverktøy for ressursplanlegging.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad, innen relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaren og kompetent i bruken av IT verktøy.
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå «Hemmelig/NATO Secret».
 • Ønskelig med erfaring fra bruk av Microsoft Project, Prinsix utdanning, teknisk tjeneste/drift.

Personlige egenskaper

 • Du må være initiativrik, og kunne samarbeide godt med blant annet prosjektledere, systemkontor og fagkontor for avklaring og strukturering av arbeidspakker.
 • Du har god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du har gode analytiske evner og er strukturert og nøyaktig.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er handlekraftig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen. 

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Bedriftshelsetjeneste
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, kr 432.700 til kr 507.100 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Generelt

 • Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. Forsvarsmateriell er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oberst Nils Frøisland, Stabssjef Luftkapasiteter, e-post: nfroisland@mil.no, mobil: 909 20 377, eller Gunn Eva Høgseth, Stabsoffiser Luftkapasiteter, e-post: gehogseth@mil.no, mobil: 957 80 629. 

Søknader uten relevante kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Sist oppdatert 18. mai 2017 10:52.