Risk Manager i prosjekt nye ubåter

Et av forsvarssektorens største og mest spennende prosjekter.

Forsvarsmateriells avdeling Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for anskaffelse av nye undervannsbåter. Dette prosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt Forsvarsmateriell maritime kapasiteter.

Som en del av Prosjekt nye ubåter er det behov for en Risk Manager.

Arbeidsoppgaver

Lede og administrere usikkerhetshåndteringen i Prosjekt nye ubåter, herunder:

 • lede arbeidet med å identifisere og følge opp usikkerheter innenfor alle aspekter av prosjektet
 • oppdatere og vedlikeholde prosjektets usikkerhetsdatabase
 • etablere og vedlikeholde et hensiktsmessig rapporteringsregime innenfor usikkerhet
 • være ansvarlig for prosjektets usikkerhetsarbeid opp mot leverandør og eventuell samarbeidspartner
 • bidra innen eget fagområde til utarbeidelse av beslutningsdokumenter
 • saksbehandle og bidra til øvrige arbeider i prosjektet


Kvalifikasjoner

 • Krav til bachelor eller tilsvarende
 • Krav til minimum fem års relevant erfaring
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Ønskelig med master/bachelor innen usikkerhetshåndtering/Risk Management
 • Det er ønskelig med erfaring fra større materiellprosjekt
 • Det er ønskelig med kjennskap til usikkerhetsverktøyet EasyRisk
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Strukturert, mål- og resultatbevisst
 • Initiativrik
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

V benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Vi tilbyr 

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 523 400 til kroner 623 900 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingens tjenestested er Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.
 
Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til Arnth Lien:
e-post: arlien@mil.no eller tlf: 55 50 467 8.

Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver og det vil bli gjennomført engelsk språktest.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 21. september 2017 10:15.. Sist oppdatert 10. oktober 2017 13:10.