Saksbehandler innen integrert logistikkstøtte

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker en saksbehandler innen integrert logistikkstøtte (ILS) som skal jobbe i Prosjektstøtteseksjonen.

Stillingen er organisert i Prosjektstøtteseksjonen under Prosjektavdelingen i Maritime kapasiteter. . Prosjektstøtteseksjonen har ansvar for å støtte Prosjektavdelingen og prosjektledere med kompetanse og ressurser innen alle prosjektledelsesprosesser.

Prosjektavdelingen har ansvar for å fremskaffe materiell gjennom investeringsprosjekter. Hovedsaklig anskaffes det materiell til Sjøforsvarets avdelinger, men avdelingen anskaffer også materiell til andre forsvarsgrener og fellesavdelinger
Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av nytt logistikkfartøy og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner på eksisterende fartøy.

Arbeidsoppgaver

 • Praktisk tilnærming for større ILS-anskaffelser
 • Identifisere, prognostisere, planlegge, koordinere og stille krav til aktuelle ILS-anskaffelser
 • Delta i organisering og oppfølging av ILS i prosjektavdelingen
 • Støtte prosjektene i etablering og gjennomføring av ILS-aktiviteter i alle prosjektfaser
 • Bidra i prosjektenes planer og aktiviteter relatert til fagområdet ILS

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende, fortrinnsvis innen logistikk
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Minimum to års erfaring med bruk av ERP system (SAP og/eller IFS)
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

  Ønskelig

 • Minimum to års relevant prosjekterfaring
 • Kjennskap til idriftsetting av tekniske systemer eller maritimt materiell

Personlige egenskaper

 • Evne til å opparbeide seg helthetsoversikt samt arbeide metodisk
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert, praktisk og initiativrik
 • Endringsvillighet og evne til læring vil bli vektlagt
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 555.100,- til 631.700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Tony Anskar Rodrigues
Tittel: Overingeniør ILS
Telefon: 992 24 090
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 23. juli 2018 00:34.. Sist oppdatert 17. august 2018 17:16.