Saksbehandler innen Maskin og hjelpesystemer

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker en overingeniør innen maskin- og hjelpesystemer som skal ha hovedvekt på Miljø.

Stillingen er organisert i maskin, elektro og automasjonsseksjonen under Teknologiavdelingen i Maritime kapasiteter.

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av nytt logistikkfartøy og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner på eksisterende fartøy.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandler innen maskin og hjelpesystemer med spesiell vekt på området knyttet til Miljø. Med Miljø menes det miljøutslipp fra skip, herunder utslipp fra forbrenningsmotorer, grå-/svartvannssystmere, kjøle-/fryse systemer, lensevannssystemer, avfallshåndteringssystemer, ballastvann og system for ferskvannsproduksjon
 • Stillingen er ansvarlig for fagområdet Miljø, og vil støtte fartøy som er i drift og fremtidige materiallanskaffelser
 • Støtte til saksbehandling av endringsforslag (ECP), avviksbehandling og oppfølging av vedlikeholdsarbeider innen stillingens fagområde
 • Utarbeide kravspesifikasjoner for materiellanskaffelser
 • Ajourhold og oppdatering av Forsvarets regelverk for stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende innenfor marinteknisk fagfelt
 • Annen utdanning og/eller lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum to års relevant erfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

  Ønskelig

 • Systemkjennskap til fagområdet Miljø
 • Kjennskap//erfaring fra fartøyer i Forsvarssektoren
 • Erfaring med bruk av ERP-systemer som SIF eller SAP

Personlige egenskaper

 • Høy grad av selvstendighet
 • Evne til å følge opp leveranser
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide så vel selvstendig som i grupper
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 555.100,- til 631.700,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Atle Instanes
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 948 32 195
E-post: ainstanes@mil.no

Navn: Knut Stensland
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 474 63 740
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. juli 2018 09:38.. Sist oppdatert 20. august 2018 20:19.