Saksbehandler - integrert logistikkstøtte

Ved Forsvarsmateriell maritime kapasiteters prosjektavdeling er det ledig fast stilling som saksbehandler innen integrert logistikkstøtte.

​​​​​​Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Arbeidsoppga​ver

 • Saksbehandler med praktisk tilnærming for større ILS-anskaffelser.
 • Delta i organisering, oppfølging og styring av ILS i FMA MARKAP Prosjektavdelingen.
 • Støtte prosjektene i etablering og gjennomføring av ILS aktiviteter i alle prosjektfaser.
 • Bidra i prosjektenes planer og aktiviteter relatert til fagområdet ILS.

​​​Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum 2-åring høyskole/fagskole.
 • Det kreves minimum 3 års relevant erfaring.
 • Relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret
 • Det er ønskelig med utdanning og/eller erfaring innen prosjektledelse.
 • Det ønskes kjennskap til Forsvarets/offentlige materiellanskaffelsesprosesser.
 • Det er ønskelig med kjennskap til idriftsetting av tekniske systemer eller maritimt materiell.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Personlige eg​enskaper

 • Praktisk, resultat- og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide metodisk.
 • Evne til å opparbeide seg helhetsoversikt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi​​ tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Haakonsvern har i tillegg en egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor, et flott kjøkken og militær forlegning. Man kaller ofte Haakonsvern «et samfunn i miniatyr».
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnsspenn kroner 532.000 – 624.400 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Tone Schønberg på tlf: 55 50 47 51,eventuelt e-post tschonberg@mil.no.

SØKNADER UTEN ATTESTER OG VITNEMÅL VIL IKKE BLI VURDERT.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 13. mars 2017 17:04.. Sist oppdatert 30. mars 2017 13:50.