forsvarsmateriell-heraldikkforsvarsmateriell-heraldikkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/forsvarsmateriell-heraldikk.png

Samfunnsoppdrag

​​​​​​Forsvarsmateriell ble opprettet​​ 1. januar 2016 med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren.

​​​I oppdraget fra Forsvarsdepartementet til Forsvarsmateriell står det:​

​​Forsvarsmateriell opprettes 1. januar 2016 med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell skal sikre at Forsvaret og øvrige virksomheter i forsvarssektoren får tilgang på kostnadseffektivt og sikkert materiell i tråd med vedtatte langsiktige planer. Etableringen skal medvirke til en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning med en sterkere strategisk styring.

Forsvarsmateriell løser sitt​​​ samfunnsoppdrag ved å:​

  • ​​Planlegge og gjennomføre anskaffelser av våpensystemer og militært utstyr
  • Forvalte våpensystemer og militært utstyr
  • Gi råd som har stor betydning for landets sikkerhet
  • Støtte Forsvaret og øvrige deler av sektoren med kompetanse innenfor våre ansvarsområder
  • Følge opp internasjonalt materiellsamarbeid

Publisert 9. juni 2016 10:51.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:17.