Satellittkommunikasjon_Arktis2Satellittkommunikasjon_Arktis2http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellittkommunikasjon_Arktis2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8270
Test med AirbusTest med Airbushttp://forsvaret.no/media/PubImages/Test med Airbus.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8271I 2015 testet Forsvarsmateriell en kommunikasjonsløsning som heter Mutualink sammen med Airbus.
Satellittkommunikasjon_Arktis1Satellittkommunikasjon_Arktis1http://forsvaret.no/media/PubImages/Satellittkommunikasjon_Arktis1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8269I mai i fjor testet Forsvarsmateriell bruk av inklinerte satellitter for å gi bredbånd til Forsvaret nord for Svalbard.

Satellittkommunikasjon til alle

Forsvarsmateriell har inngått to nye rammeavtaler på satellitt-tjenester. En av avtalene er tilgjengelig for hele den offentlige sektor, den andre for hele forsvarssektoren.

​​​​​​​​​​​​​– Forskjellen mellom den nye og den gamle avtalen på satellittkommunikasjonsutstyr er at den nye er tilgjengelig for hele den offentlige sektor, etter avtale med oss. Politiet kan for eksempel være en aktuell bruker, sier Elis​​abeth Harung Halvorsen i Forsvarsmateriell. 

– Politiet vil i første omgang benytte seg av satellitt-tjenester som en backup på allerede eksisterende kommunikasjonssystemer som Politiet har etablert. Det at vi nå har inngått en rammeavtale sammen med Forsvarsmateriell, betyr at vi kan etablere enhetlige backupløsninger i alle distrikt, sier Anders Aamodt ved Politiets IKT-tjenester.

Avtalene er i praksis en videreføring av tidligere avtaler som var utløpt.

– Avtalen gir Forsvaret mulighet til å skaffe utstyr og tjenester innen satellittkommunikasjon raskt. Fra små håndholdte satellittelefoner og VSAT-terminaler til vedlikehold og support, sier Halvorsen, som er merkantilt ansvarlig for de nye rammeavtalene med Airbus.

Mer data rasker​​​​e

– Først og fremst gir avtalene oss muligheten til å ta frem gode kommunikasjonsløsninger for Forsvaret, sier satellittingeniør Vidar Madsen i Forsvarsmateriell.​​

Forsvaret har behov for kommunikasjonsløsninger som gir mulighet til å sende større mengder data raskere. Målet er å korte ned beslutningsprosessen, da hurtige Satellittingeniør Vidar Madsen i Forsvarsmateriell.avgjørelser og god situasjonsforståelse er kritisk i både militære operasjoner og ​i Forsvarets støtte til det sivile samfunn.

– Bruk av satellitter kan møte dette behovet. Det er også viktig at Forsvaret har flere «kommunikasjonsben» å stå på, robusthet som vi kaller det, og derfor må vi utnytte både satellitter og 4 og 5G-teknologi i tillegg til de militære it-systemene.

Beh​​​​​ov i Nord

Forsvarsmateriell kan med hjelp av avtalene støtte alle enheter i Forsvaret som har behov for satellittkommunikasjon enten i form av bredbåndsløsninger eller enklere telefoniløsninger.

– Avtalene er kjærkommen for alle enheter i Forsvaret. Typisk brukere i kan være Kystvakten med sitt spesielle behov i Nordområdene, eller avdelinger i utlandet, sier Madsen.

Våren 2016 gjennomførte Forsvarsmateriell sammen med Cyberforsvaret og Kystvakten et eksperiment på 82 grader nord. Målet var å se om inklinerte satellitter kan gi Kystvakten sårt tiltrengt dekning nord for Svalbard.

– Eksperimentet i Arktis var vellykket og de nye avtalene kan bidra til å ​gi Kystvakten en varig løsning, sier Madsen.

Publisert 2. januar 2017 10:38. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 10. februar 2017 08:47.