Se Luftforsvaret teste sine oppgraderte missilerSe Luftforsvaret teste sine oppgraderte missilerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=217https://www.youtube.com/watch?v=C7GqBv555ig&feature=youtu.be

Se Luftforsvaret teste sine oppgraderte missiler

Helt nye opptak viser treffsikkerheten til F-16 sine oppgraderte missiler. Ny programvare gir økt presisjonsnivå og større fleksibilitet for jagerflypilotene.

​​​​​​​​​​​​Luftforsvaret har nylig gjennomført første skyting med missilet IRIS-T mot overflatemål. Dette er i utgangspunktet et luft-til-luft kortholdsmissil som nå har fått en ny kapasitet.

– Vi gjennomførte første skyting med IRIS-T mot overflatemål i september. Missilet viste stor grad av treffsikkerhet og fikk det vi kaller en direkte treff. Oppgraderingen gir Luftforsvaret en kapasitet som på en god måte komplementerer de vi allerede har mot mål på bakken eller på sjøen. Våre kampfly vil med dette få en større grad av fleksibilitet både i forhold til antall mål og hvilke mål vi kan bekjempe, da piloten enkelt kan velge om missilet skal optimaliseres mot mål i luften eller på bakken, sier Atle Bråten, sjef for Kampflyseksjonen i Luftforsvaret.

Én av flere kampflyo​​ppgraderinger

Forsvarsmateriell har gått til anskaffelse av en nyutviklet programvare til IRIS-T-missilet og forventer levering av utstyr som muliggjør oppgradering av samtlige missiler i løpet av 2017. Dette er bare én av en rekke oppgraderinger etaten jobber med for å sørge for at Norge har operative kampfly med god kampkraft, frem til F-35 er klare til innsats.

– Vår jobb er å sørge for at Luftforsvaret har kampfly som fungerer og er trygge for pilotene å fly. De siste årene har vi sammen med Luftforsvaret gjort en rekke oppgraderinger for å sørge for at dagens kampfly har god kapasitet. Vi har blant annet skiftet vinger, oppgradert flyets programvare – såkalt Operational Flight Program (OFP) og vi har gitt pilotene forsterket nattkapasitet. I tillegg har vi, som denne oppgraderingen er et eksempel på, bedret kampkraften med smartere og mer presise våpen og missiler, sier Per Inge Rønsberg, prosjektleder for F-16-oppgraderinger i Forsvarsmateriell.

Leverandøren av missilet, tyske Diehl BGT Defence (DBD) gjennomførte under testskytingen programvareoppdatering av flere missiler, samt datainnsamling og analyse av missilets luft-til-bakke kapasitet. Oppgraderingen gjør at F-16 både kan bruke missilet mot både luftmål og bakkemål. Den nye programvaren til missilet er gjort tilgjengelig for de norske kampflyene og de andre ​partnerne i IRIS-T-samarbeidet, via et utviklingssamarbeid mellom DBD og flere industriparter, som for eksempel norske Nammo.​​​

Videoene er tatt fra en​ F-16.

 

 

Fakta IRIS-TFakta IRIS-T<p class="forsvaretElement-p">​​Missilet IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled)  er produsert av tyske Diehl BGT Defence (DBD). Missilet er nå ytterligere forbedret, og ble i september 2016 verifisert av prøveskytinger utført av norsk F-16.​<br></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=15

Publisert 2. desember 2016 10:18. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell.