Senioringeniør - avionikk, sensor og radar

Kontor for sensor og radar jobber spesielt med flyenes radarer, elektrooptiske systemer, identifikasjonssystemer, sonarsystemer, mission støttesystemer, hjelmsystemer, automatiske testsystemer for avionikk og simulatorsystemer.

​​​Avionikkseksjonen er tillagt fagansvar og luftdyktighetsansvar for all avionikk og flyrelatert våpenmateriell i Forsvaret. Kontor for sensor og radar jobber spesielt med flyenes radarer, elektrooptiske systemer, identifikasjonssystemer, sonarsystemer, mission støttesystemer, hjelmsystemer, automatiske testsystemer for avionikk og simulatorsystemer. Du vil arbeide med varierte og selvstendige oppgaver på det mest moderne tekniske materiellet som er innen luftfa​​rt, og gis kompetansebygging innenfor kontorets fagområder.

Arbeidsoppgaver​​

Du vil jobbe med store nasjonale og internasjonale leverandører og ha et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer i våre samarbeidsland. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å:

 • foreta tekniske undersøkelser, utrede, utprøve og anbefale valg av materiell
 • utføre tekniske løsninger, utarbeide modifikasjoner
 • utarbeide tekniske forskrifter og tekniske spesifikasjoner
 • initiere modifikasjoner og/eller anskaffelser

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjonskrav​​

 • Godkjent Master of Science/master i teknologi fra universitet/høgskole innen for eksempel elektronikk, datateknikk eller annen relevant fagkrets.
 • Erfaring fra selvstendig ingeniørmessig arbeid relatert til flymodifikasjoner innen avionikkfeltet vil bli vektlagt.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for NATO Secret/Hemmelig.

Personli​​​ge egenskaper

 • Vi ønsker deg som kan videreføre et utstrakt og faglig sterkt samarbeid mellom ulike fagmiljøer og samarbeidsland.
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og ha et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som kan bidra til en god oversikt.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

​​​​​​​​​​VI TILBYR:​​​​​​

 • en krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • bedriftshelsetjeneste
 • gratis parkering og mulighet for lading av el-bil
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter og du vil ha mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønnstrinn mellom 62 og 75 (LO Stat/Unio/YT Stat 535.900 til 684.600 kroner – Akademikerne 532.400 til 680.200 kroner brutto per år)Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt kontorsjef Sindre Williksen på tlf: 63 80 83 19.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 10. april 2017 10:30.. Sist oppdatert 10. april 2017 11:16.