Senioringeniør måleteknikk

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker en spesialist innen måleteknikk til test- og verifikasjonsavdelingen.

Stillingen er organisert under Landkapasiteter i Forsvarsmateriell. Avdelingens kjernevirksomhet er test- og verifikasjonsoppdrag i forbindelse med fremskaffelse av militært landmateriell. Oppdragene gjennomføres ofte under reelle feltforhold for å sikre at materiellet tilfredsstiller kravspesifikasjonene. Arbeidsområdet består i utvikling og anvendelse av måleteknikk og måletekniske metoder.

Det anvendes et bredt spekter av ulike målemetoder og sensorer innen blant annet vibrasjon, akselerasjon, kraft, trykk, støy, radar, høyhastighetskamera, treffregistrering, klimakammer, posisjon og dynamiske bevegelser. Avdelingen består av både sivilt- og militært ansatte i et bredt tverrfaglig teknisk miljø.

Landkapasiteter er forsvarssektorens tekniske fagmyndighet for landbasert materiell, som for eksempel kjøretøy og våpen. Landkapasiteter er lokalisert på Kolsås i Bærum, Lillehammer og Elverum. Test- og verifikasjonsavdelingen holder til på Grindalsmoen næringspark i Elverum.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og anvende måleteknikk og måletekniske metoder
 • Utvikle hardware og software (LabVIEW, MatLab) for måleteknisk datainnsamling
 • Planlegge, koordinere og lede testoppdrag under feltforhold
 • Analysere testresultater, skrive rapport og presentere resultatene

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå/sivilingeniør innen elektronikk, kybernetikk og robotikk eller tilsvarende
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med måleteknisk datainnsamling og analyse
 • Solide kunnskaper i bruk av LabVIEW eller MatLab
 • Må være fysisk og helsemessig skikket for oppdrag i feltforhold
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med ulike fagmiljøer
 • Evne til å arbeide selvstendig og legge frem saker for beslutningstakere
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør lønnsspenn kroner 565 500 - 658 300 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kan annen lønnsplassering vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Ben Hugo Reinsnes
Tittel: Major, sjef test- og verifikasjonsavdeling
Telefon: (+47) 93483204
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 26. juni 2018 15:42.. Sist oppdatert 18. august 2018 10:34.