Senioringeniør SATCOM-nettverksavdelingen

Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter trenger en sivilingeniør eller tilsvarende som kan bidra i forvaltningsarbeid og løsningsdesign av Forsvarets satellittløsninger.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlande​​​t.

Satellittbaserte kommunikasjonsløsninger utgjør en viktig del av Norges forsvarsevne. Vi i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter trenger en sivilingeniør eller tilsvarende som kan bidra i forvaltningsarbeid og løsningsdesign av Forsvarets satellittløsninger, herunder teknologiske veivalg, kravspesifisering, verifikasjon, samt teknisk koordinering ved implementering av nye løsninger. Du vil arbeide med systemforvaltning, løsningsdesign og rådgivning innenfor romsegment, ankersegment og/eller brukersegment.

Arbeidsoppgaver:​​

 • Videreutvikling av satellittbaserte kommunikasjonsløsninger.
 • Deltagelse i alle faser av anskaffelses- og utviklingsprosjekter.
 • Rådgivning mot andre deler av Forsvaret innenfor de respektive fagområdene.

Kvalifikasjoner:

 • Du er sivilingeniør eller tilsvarende. Annen utdanning og lang erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Du må ha minimum fem års samlet erfaring innenfor minst ett av områdene romsegment, ankersegment og brukersegment samt generell nettverkskompetanse.
 • Du må være i stand til å oversette brukernes behov til helhetlige nettverksløsninger.
 • Du er flink til å uttrykke deg muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk.
 • Stillingen krever at du kan arbeide selvstendig og samtidig må du ha gode evner til å samarbeide.
 • Du må kunne forberede og legge frem saker for beslutningstakere på ulike nivåer.
 • Du må kunne sikkerhetsklares for Hemmelig før tiltredelse.

​​Vi ti​​lbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås t-banestasjon.
 • Stillingen avlønnes i henhold til Statens lønnsregulativ, senioringeniør kode 1181 i lønnsspenn fra 600 000 til 700 000 kroner brutto per år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes  to prosent til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelser til Jens Ola Egge, på telefon 99 09 61 09 eller Trygve Jordan, på telefon 47 97 79 59.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 27. januar 2017 11:16.. Sist oppdatert 10. juli 2017 14:58.