ubaat-kampanjeubaat-kampanjehttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat-kampanje.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=5799

Senioringeniør skipsteknisk avdeling

Til skipsteknisk avdeling søker vi en senioringeniør innen fagområdet styrke og konstruksjoner med hovedvekt på komposittkonstruksjoner. Vi søker deg som har god vurderingsevne og som ønsker å jobbe med militær skipssikkerhet og fartøyers overlevelsesevne.

​​​​​​​​​​​​​Forsvarsmateriell anskaffer og forvalter utstyr for Forsvaret og andre etater i sektoren. Hos oss jobber sivile og militære side om side med å investere i fremtidens forsvar, samt sikre kampkraften til landstyrkene, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noen av verdens mest teknologisk avanserte våpensystemer og utstyr. ​Tempoet i den teknologiske utviklingen og en rekke store materiellprosjekter gjør Forsvarsmateriell til en spennende arbeidsplass i årene som kommer.

Forsvarsmateriell består av fem fagkapasiteter: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-Kapasiteter, Luftkapasiteter og Felleskapasiteter.

Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter - til mindre modifikasjoner.

Arbeidsopp​gaver:

 • Du skal jobbe med oppfølging av skrog og struktur på fartøyer konstruert i komposittmaterialer. Her inngår også klassing, sjødyktighet, oppfølging ved skader, endringer, dokkinger og lignende.
 • Du skal gi prosjektstøtte til nybygg og ved endringer.
 • Du skal jobbe med oppfølging av fartøyers overlevelsesevne mot sjokk- og eksplosjonsvirkninger (blastvirkninger og ballistisk beskyttelse). Dette gjelder i prosjekteringsfasen og i drift, i tillegg til oppfølging
  av regelverk og retningslinjer.
 • Du skal gi driftsstøtte til Sjøforsvarets fartøyer gjennom oppfølging
  av vedlikeholdsrutiner, kontrollgrunnlag, avviksbehandling og 
  materielloppfølging.
 • Du skal jobbe med oppfølging og kontroll av produksjon,
  i tillegg til metode og prosess av komposittmaterialer.

 • Du skal være bidragsyter innen militær skipssikkerhet
  og gjøre oppdateringer av militært reg
  elverk.

Kvali​fikasjoner:

 • Du må ha bachelor innenfor marinteknisk fagfelt.
 • Det er ønskelig at du er utdannet sivilingeniør eller har
  mastergrad innen marine konstruksjoner/ skipskonstruksjon 
  eller innen 
  byggtekniske fag.
 • Du må ha 3-5 års relevant erfaring fra prosjektering av marinefartøy eller andre fartøy med strenge krav innen vibrasjon og støy.
 • Det er ønskelig at du har erfaring innen skipsteknisk arbeid fra klasseselskap, konsulentselskap eller sivile fartøy i tillegg til prosjekterfaring.
 • Du må ha god norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Du må ha høy integritet, være utadvendt,
  initiativrik og mål- og resultatbevisst.

 • Du må ha gode systematiske egenskaper,
  god vurderingsevne og evne til å ha helhetsoversikt.

 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne
  til å jobbe både selvstendig og i team.

Vi til​​byr:

Stillingen er i kategorien Senioringeniør (kode 1181). Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling, og du vil få mange interessante og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få en fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og velferdsordninger.

Konta​​ktt​​elefon:

Nærmere opplysninger om stillingen, arbeidsmiljøet etc fås ved henvendelse til orlogskaptein Arild Øydegard, tlf 55 50 28 56 eller mobil 930 014 09.

For stillinge​n gjelder:

Lønn etter Statens lønnsregulativ ltr 64 - 74, dvs 550 400- 664 000,- brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidssted vil være Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.
Du må regne med noe reisevirksomhet.

Søkere må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Jobbnorge-ID: 122965​

Er du den vi leter etter?

Søk stilling
Publisert 22. mars 2016 09:12.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:17.