Seniorkonsulent/Delprosjektleder våpen

Kampflyprogrammet er administrativt underlagt Forsvarsmateriell. Kampflyprogrammet har også en direkte tilknytning til Forsvarsdepartementet, og ledes av programdirektøren som har det overordnede ansvaret for anskaffelsen av F-35 med tilhørende våpen og støttesystemer.
 

De store milepælene som styrer kampflyprogrammet er som følger: Base Ørland skal være klar for bruk fra medio 2017, med simulatorer, et nytt operasjonssenter, nødvendige sikkerhetsfunksjoner og nye informasjonssystemer.Initiell operativ kapasitet (IOC) for F-35 skal oppnås i løpet av 2019, mens full operativ kapasitet (FOC) skal oppnås i løpet av 2025.

Ved Kampflyprogrammet er det ledig stilling som seniorkonsulent – delprosjektleder Våpen. Stillingsinnehaver skal støtte Prosjektleder Våpen og alle prosjektaktiviteter som favner under dette prosjektets ansvarsområde.
Stillingen er ledig og har en midlertidighet i 4 år fra tilsettingspunktet med mulig forlengelse i prosjektets varighet. Arbeidssted Kjeller (ved Lillestrøm).
 

Arbeidsoppgaver 

 • Lede, koordinere og støtte oppfølgingen av usikkerhetsmatrise for alle våpenprosjekter. Sammenstille statusrapporter på tid-kost-ytelse for alle våpenprosjekter til prosjektleder våpen.
 • Koordinere og støtte aktiviteter knyttet til Forsvarets våpenleveranser, herunder nasjonal våpenutvikling.
 • Delta i og støtte gjennomføringen av aktivitetene knyttet til JSM utviklingsfaser og påfølgende leveranser.
 • Delta i og støtte koordineringsarbeidet mellom alle interne og eksterne aktører tilknyttet våpenprosjektene.
 • Ivareta administrasjonsoppgaver.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad innen relevant fagkrets.
 • Det er ønskelig med universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende mastergrad.
 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende. Manglende formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen ett år etter tiltredelse.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Project mm).
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring som prosjektleder.
 • Det er ønskelig med erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå «Hemmelig/NATO Secret».

 Personlige egenskaper 

 • Det vil være et utstrakt samarbeid med ulike fagmiljøer og våre samarbeidsland og det kreves derfor gode samarbeidsevner, god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du har gode analytiske evner og er strukturert og nøyaktig.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er handlekraftig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

Vi tilbyr 

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, og avlønnes i lønnsspenn
 • kr 494.800 til kr 577.400 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Generelt 

Kampflyprogrammet er i dag lokalisert på Kjeller. Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Kampflyprogrammet er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes.
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oberstløytnant Thorvald Rognerud, Prosjektleder Våpen i Kampflyprogrammet, e-post: trognerud@f35.mil.no, telefon: 63 89 91 35, mobil: 934 83 214.
 
Søknader uten relevante kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.


Publisert 2. juni 2017 12:09.. Sist oppdatert 2. juni 2017 12:13.