Seniorkonsulent EBA

Stillingsinnehaver har overordnet fagansvar for Eiendom, Bygg og Anlegg (EBA) ved Forsvarsmateriell luftkapasiteter.
Forsvarsmateriell (FMA) luftkapasiteter skal planlegge, fremskaffe, forvalte og utfase luft- og luftvernmateriell til Forsvaret og andre etater under Forsvarsdepartementet. Staben er Luftkapasiteters lederstøtteorgan i forbindelse med utførelse av plan, gjennomførings-, og rapporteringsprosesser. Staben består av virksomhetsstyring, sikkerhet- og beredskap, virksomhetsutvikling, Eiendom Bygg og Anlegg (EBA), ressursplanlegging og kvalitetsledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingsinnehaver skal rådgi og koordinere vedrørende Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling (FDVU) av EBA for FMA Luftkapasiteter.
 • Koordinere og kontrollere all EBA tjeneste ved FMA Luftkapasiteter.
 • Bidra med utarbeidelse og kostnadsberegning av EBA vedlikehold- og virksomhetsplaner.
 • Ansvarlig for Luftkapasiteters audiovisuelle anlegg.
 • FMA Luftkapasiteters fagansvarlige representant ovenfor Forsvarsbygg og sivile leverandører.
 • Miljøkoordinator.
 • Fagansvarlig for brukerdefinert utvikling.
 • Bistå i fremtidige oppdukkende EBA prosjekter.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent universitets-/høgskoleutdanning tilsvarende bachelorgrad. Lang og relevant tjenesteerfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant tjenesteerfaring for stillingens arbeidsområder
 • Du har svært gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå «Hemmelig/NATO Secret»
 • Det er ønskelig med EBA grunnkompetanse.
 • Det er ønskelig med prosjekterfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra stabsarbeid knyttet til utredningsarbeid.
 • Det er ønskelig med eraring fra tilsvarende oppgaver i forsvarssektoren.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er provaktiv og mål- og resultatorientert.
 • Du har god vurderingsevne samt evne til helhetsoversikt.
 • Du har gode analytiske evner og er strukturert og nøyaktig.
 • Du kan vise til gode rutiner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.
 • Du er handlekraftig og har gode kommunikasjonsevner.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, kr 494.800 til 621.800 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelt 

 • Stortinget har bestemt at basen på Kjeller skal nedlegges innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. Forsvarsmateriell er i stadig utvikling og endringer i arbeidsoppgavene må påregnes. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Oberst Nils Frøisland, Stabssjef Luftkapasiteter, e-post: nfroisland@mil.no, mobil: 909 20 377, eller Gunn Eva Høgseth, Stabsoffiser Luftkapasiteter, e-post: gehogseth@mil.no, mobil: 957 80 629.

Søknader uten relevante kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet. 
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Sist oppdatert 18. mai 2017 11:10.