SanitetssystemerSanitetssystemerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Sanitetssystemer.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7727

Seniorkonsulent - hospitale materiellsystemer

Ved Sanitetsavdelingen er det en ledig stilling som system- og artikkelforvalter for hospitale materiellsystemer.

​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

Ved vår sanitetsavdeling er det en ledig stilling som system- og artikkelforvalter for hospitale materiellsystemer. Avdelingen er fag- og systemansvarlig for alt sanitetsmateriell i Forsvaret, og vi støtter anskaffelsene av nytt materiell og regulerer forvaltningen av eksisterende sanitetsmateriell.

Arbeidsoppgav​​er:

 • Du skal ivareta teknisk saksbehandling for system- og artikkelforvaltning av sanitetsmateriell og materiellsystemer i Forsvaret.
 • Du skal støtte investeringsprosjekter.
 • Du skal koordinere og forberede saker innen avdelingens ansvarsområde for beslutning.

Kvalifikasjoner:​

 • Du må ha utdanning som helsepersonell på bachelornivå, med norsk autorisasjon.
 • Du må ha minst ha tre års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning.
 • Du må god realkompetanse knyttet til forvaltning av både prehospitale- og hospitale materiellsystemer.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha gode tale-, lese- og skriveferdigheter i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig at du har tilleggsutdanning innen egen utdanningsretning som ledelse, logistikkfag eller pedagogikk (minimum 60 studiepoeng)
 • Det er også ønskelig med minst to års erfaring fra Forsvarssektoren.
 • Videre er det ønskelig med erfaring fra kvalitetsarbeid (tilsyn/revisjon eller offentlig forvaltning), erfaring fra stabs- og prosjektarbeid samt grunnleggende befals- eller soldatutdanning.
 • Stillingen medfører at man må kunne påregne beordring til operasjoner i Norge og i utlandet. Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (Skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder) samt gjennomføre og bestå fysisk test. Forsvarssektoren er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingens ansvars- og arbeidsområder.

Vi tilbyr

 • Du vil få gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Tilgang til treningsanlegg og trening i inntil to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363 etter kvalifikasjoner, lønnstrinn 58 - 65. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Mulighet til å søke plass i bedriftsbarnehage.
 • Arbeidssted vil være Kolsås og vi kan tilby gratis parkering og ladepunkt for el-bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingssjef Ottar Tømmerstøl, på tlf: 480 10 715.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 11. januar 2017 17:40..