Seniorkonsulent Teknisk dokumentasjon

Vi søker nå en seniorkonsulent - teknisk dokumentasjon ved Driftsstyringsseksjonen- Publikasjonskontoret.

​Driftsstyringseksjonen har det overordnede fagansvaret for driftsstyring, teknisk dokumentasjon og publikasjonsforvaltning, konfigurasjonsstyring og masterdataforvaltning for alle fly, helikoptre og annet luftmateriell.

Publikasjonskontoret ivaretar fagansvaret for versjonsstyring og forvaltning av teknisk dokumentasjon relatert til Luft- og Luftvernmateriell gjennom hele livsløpet til materiellet. Kontoret ivaretar utgivelse og revisjon av regelverk relatert til ansvarsområdet og sørger for at aktuelle brukere får tilgang til relevant dokumentasjon. I tillegg ivaretas lokal Fototjeneste.

Som Seniorkonsulent ved Publikasjonskontoret ved FMA Luftkapasiteter vil du ha ansvaret for å forvalte og publisere teknisk dokumentasjon for fly, helikoptre og annet luftmateriell. Du vil ha utstrakt dialog med fagmiljøene og vil delta på møter med fagmiljø og leverandører. Det er derfor en fordel om du har interesse for luftmateriell og evne til å kommunisere med fagmiljøene. Kontroll og kvalitetssikring vil være en viktig del av jobben og det er viktig at du er nøyaktig og systematisk for å lykkes i jobben.

Arbeidsoppgaver:

 • Innhente og forvalte teknisk dokumentasjon
 • Kontroll og kvalitetssikring av dokumentasjonen
 • Publisere og distribuere teknisk dokumentasjon til interne og eksterne abonnenter
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk


Kvalifikasjoner:

 • Godkjent universitets/høgskoleutdanning, minimum bachelor eller tilsvarende, innen fagfelt relatert til arkiv, bibliotek og dokumentbehandling
 • Annen utdanning og/eller spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig at du har erfaring med Enterprice Resource Planning (ERP systemer), spesielt innenfor Document Management
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til forvaltning av teknisk dokumentasjon
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk. Mye av kommunikasjonen med eksterne samarbeidspartnere foregår på engelsk
 • Du må ha ha generell god IT kompetanse
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Personlige egenskaper:

 • Det er viktig at du er nøyaktig, strukturert og har en systematisk arbeidsmetodikk
 • Du må ha en faglig sterk vurderingsevne og evne til å se både detaljer og det overordnede bildet
 • Du trives med rutinearbeid
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemsskap i Forsvarets personellservice
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, lønnspenn kroner 499 600- 569 000 brutto pr.år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må regne med noe reisevirksomhet. FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at luftkapasiteter skal flytte fra Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av arbeidssted må påberegnes.

For mer informasjon om stillingen, kontakt major/kontorsjef Kari Prestholt Torstensen på tlf 63 80 85 41 eller via e-post katorstensen@mil.no.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 8. september 2017 15:11.. Sist oppdatert 8. september 2017 15:13.