Seniorrådgiver - advokat/advokatfullmektig - Kampflyprogrammet

Kampflyprogrammet er administrativt underlagt Forsvarsmateriell(FMA). Programmet har også en direkte tilknytning til Forsvarsdepartementet og ledes av programdirektøren som har det overordnede ansvaret for anskaffelsen av F35 med tilhørende våpen og støttesystemer.

​Ved Forsvarsmateriell /Fellesavdelingen er det ledig en midlertidig stilling (3-5 år) som seniorrådgiver jurist for å styrke den merkantile sakbehandlerkapasiteten sentralt i forbindelse med anskaffelsen av kampfly F-35.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at alt det kontraktuelle knyttet til kampflyanskaffelsen ivaretas, herunder støtte etatssjef og sjef Kampflyavdeling F-35 i oppfølgingen av avtalene, og bistå slik at nasjonale rettigheter etter avtalene ivaretas
 • Etablere og ajourholde oversikt over kampflyprogrammets avtaleinstrumenter
 • Sørge for faglig oppdatering av ledelsen i juridiske problemstillinger knyttet til kampflyprogrammet
 • Delta på møter om kontraktsrettslige temaer knyttet til kampflyprogrammet
 • Gi faglige råd til interessenter i FMA og FD, herunder delta i bekreftelses- og rådgivningsoppdrag inn i økonomirelaterte problemstillinger
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner:

Må krav:

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen med gode akademiske resultater
 • Solid kunnskap om kontraktsrett
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig
 • Det kreves norsk statsborgerskap

Ønskelig krav:

 • Erfaring fra store kompliserte prosjekter, gjerne fra store internasjonale samarbeidsprosjekter
 • Erfaring fra forsvarssektoren, Joint Ventures eller internasjonale miljøer
 • Gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Strukturert, fleksibel, nøyaktig og løsningsorientert
 • Har evne til å kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte
 • Kan samarbeide på tvers av fagdisipliner, og har høy grad av serviceinnstilling
 • Interessert i å utvikle deg og bygge kompetanse som rådgiver og strategisk partner
 • Flink til å jobbe selvstendig, analysere og komme med anbefalinger
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 590 000,- til 704 800,- kroner brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av nestleder Tora Fæste, telefon: 47482241, e-post: tofaste@mil.no og juridisk direktør Johan Kvandal på tlf: 91 63 74 37 og e-post jkvandal@mil.no

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 19. juni 2017 12:15..