Seniorrådgiver Kontrakt

​Forsvarsmateriells Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter – som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter – til mindre modifikasjoner.

Vi søker nå en Seniorrådgiver som skal jobbe som merkantil saksbehandler i Kontraktsavdelingen, og være med på å fremskaffe Sjøforsvarets fremtidige kapasiteter.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig annen likelydende, men lavere stilling i avdelingen. Oppgi i søknad om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta merkantil funksjon for planlegging og gjennomføring av alle typer anskaffelser – herunder ved å lede koordinering av merkantilfaglig støtte overfor større og komplekse materiellprosjekter
 • Forberede, lede og tilsikre gjennomføring av forhandlinger for inngåelse av kontrakter
 • Bistå materiellprosjekter med strategisk merkantil rådgivning
 • Ivareta merkantil fagkompetanse ved inngåelse/oppfølging av internasjonalt materiellsamarbeid
 • Gi faglig og strategisk rådgivning innenfor det merkantile området til Avdelingssjefen
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyere universitets-/høyskolegrad innenfor et relevant fagområde – fortrinnsvis logistikk/økonomi/jus
 • Det kreves minimum 5 år relevant erfaring innen merkantilt fagområde
 • Det kreves bred erfaring med offentlige anskaffelser og tilhørende regelverk (LOA/FOA)
 • Det kreves omfattende erfaring mht å gi kvalifisert merkantilfaglig bistand til større/komplekse prosjektorganisasjoner
 • Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret
 • Det er ønskelig med bred erfaring med materiellanskaffelser i forsvarssektoren og tilhørende regelverk (LOA/FOSA og ARF)
 • Det er ønskelig med relevant brukererfaring med ERP/-materielldriftssystemer (SAP, IFS eller tilsvarende)
 • Det ønskes erfaring med merkantilfaglig ledelse innenfor nasjonal og/eller internasjonal anskaffelsesvirksomhet, inkludert forhandlingsledelse

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper og høy ansvarsfølelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God helhetsoversikt og vurderingsevne
 • Evne til analytisk oppgaveløsning
 • Faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig å dele din kunnskap

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Forsvarsmateriell har inngått IA-avtale
 • Fleksibel arbeidstid (flex)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden, såfremt tjenesten tillater det

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 617.800,- til 673.800,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Avdelingssjef ved Kontraktsavdelingen, Kommandørkaptein Thomas Lynum på e-post: tlynum@mil.no.

SØKNADER UTEN ATTESTER OG VITNEMÅL VIL IKKE BLI VURDERT.
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 12. oktober 2017 14:11.. Sist oppdatert 17. oktober 2017 10:17.