Seniorrådgiver Kontraktsavdeling

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Har du kunnskap og interesse for offentlige anskaffelser, og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?
Vi søker nå en seniorrådgiver som skal jobbe som merkantil saksbehandler i Kontraktsavdelingen, og være med på å fremskaffe Sjøforsvarets fremtidige kapasiteter.

Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter - som kjøp av nye fartøyer - til mindre modifikasjoner på eksisterende fartøyer.

I tilfelle internt opprykk kan det bli ledig annen likelydende, men lavere stilling i avdelingen. Oppgi i søknad om dette er av interesse

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta merkantil funksjon for planlegging og gjennomføring av alle typer anskaffelser – herunder ved å kunne lede koordinering av merkantilfaglig støtte overfor større og komplekse materiellprosjekter
 • Forberede, lede og tilsikre gjennomføring av forhandlinger for inngåelse av kontrakter
 • Bistå materiellprosjekter med strategisk merkantil rådgivning
 • Ivareta merkantil fagkompetanse ved inngåelse/oppfølging av internasjonalt materiellsamarbeid
 • Gi faglig og strategisk rådgivning innenfor det merkantile området til avdelingssjef

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Master/tilsvarende innenfor et relevant fagområde – fortrinnsvis logistikk/økonomi/jus
 • Minimum 5 år relevant erfaring innen merkantilt fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med offentlige anskaffelser, samt betydelig kompetanse innen relevant del av regelverk for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med faglig ledelse innenfor nasjonal og/eller internasjonal anskaffelsesvirksomhet, inkludert forhandlingsledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

  Ønskelig

 • Dybdekunnskap om gjeldende regelverk for anskaffelser
 • God kjennskap til gjennomføring av prosesser for kostnadskontroll og kvalitetssikring
 • Omfattende erfaring innen merkantilfaglig bistand til både mindre og større komplekse prosjektorganisasjoner
 • Kjennskap til materiellsystemer som SAP, IFS eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne
 • Evne til analytisk oppgaveløsning
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med organisasjonens kjerneverdier: integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kroner 623.000,- til 704.800,-brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Dag Handal
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon:
E-post: dhandal@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 20. desember 2018 15:14.. Sist oppdatert 23. januar 2019 01:29.