Seniorrådgiver prosjekt

Ved Forsvarsmateriell/Felleskapasiteters prosjektavdeling er det ledig en stilling som seniorrådgiver. Vi søker deg som vil jobbe med støtte og veiledning innen planlegging og gjennomføring av prosjekter.

Prosjektavdelingen er ansvarlig for å gjennomføre avtalte investeringsprosjekter for Forsvarsmateriells investeringsportefølje i henhold til fastsatte krav til tid, kostnad og ytelse.

Arbeidsoppgaver:

Støtte og veilede prosjektlederne i planlegging, gjennomføring og avslutning av investeringsprosjektene som er tildelt avdelingen:

 • Støtte og følge opp arbeid med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til Forsvarsdepartementet.
 • Støtte prosjektlederne i arbeidet med prosjektgjennomføring og etablering av beslutningsgrunnlaget i investeringsprosjekter med spesielt ansvar for kostnads- og usikkerhetsanalyser (KUA), levetidskostnader (LCC), integrert logistikkstøtte (ILS), vedlikeholds og forsyningsstudier og materielldriftsplaner.
 • Kvalitetssikre prosjektideer som blir tildelt til Felleskapasiteter.
 • Holde seg oppdatert på endringer i prosjektfaget og prosedyrene for anskaffelsesvirksomheten i Forsvarsmateriell.
 • Delta i utredninger og arbeidsgrupper relatert til prosjektarbeid og Forsvarsmateriell sitt styringssystem.
 • Være stedfortreder for sjef prosjektavdelingen ved dennes fravær.

Kompetanse og erfaring:

 • Du må ha utdanning på masternivå eller tilsvarende.
 • Du må ha minst fire års relevant arbeidserfaring knyttet til prosjektarbeid, samt relevant erfaring med KUA, LCC og ILS.
 • Det er ønskelig at du har prosjektsertifisering etter standardene PMP eller PRINCE 2.
 • Det er ønskelig at du har utdanning rettet mot gjennomføring av risiko og usikkerhetsanalyser.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse


Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å arbeide analytisk, systematisk og strukturert.
 • Du må ha evnen til helhetsforståelse.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig og være løsningsorientert.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk. 

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

 

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø i sterk utvikling.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Arbeidssted er Kolsås. og vi kan tilby gratis parkering med mulighet for lading av el-bil og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 fra kr 553.200 – 638.700,-brutto pr år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Aktuelle kandidater innkalles til intervju. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingssjef Rune Jensen, mobil 489 92 801.


  Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Publisert 9. juni 2017 09:23..