Stilling ledig1Stilling ledig1http://forsvaret.no/media/PubImages/Stilling ledig1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7081

Har du lyst til å jobbe med offentlig forvaltning i forsvarssektoren?

Forsvarsmateriell stab søker en seniorrådgiver med god kunnskap om saksbehandling i offentlig forvaltning, herunder sentrale rutiner, prosesser og regelverk.​

​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer. For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.​

Som saksbehandler i Forsvarsmateriell stab vil du ha ansvar for utvikling av helhetlige rutiner innenfor saksbehandling i Forsvarsmateriell, og forbedre disse i forhold til de regelverk og krav som gjelder for virksomheten. Vi ser etter en saksbehandler som har høy grad av integritet og serviceinnstilling, og som er motivert for arbeid i en ny etat og med de utfordringer Forsvarsmateriell har å tilby.

Arbeidsoppgaver:

 • Fordeling internt av alle innkomne skriv og dokumenter til Forsvarsmateriell, samt oppfølging av tidsfrister.
 • Saksbehandling av enkeltsaker som krever en stor grad av koordinering mellom ulike avdelinger og kapasiteter i Forsvarsmateriell, og som har høy strategisk relevans.
 • Utvikle opplæringsprogram og kompetanseheving for Forsvarsmateriells ansatte og etablere bruk av verktøy for å sikre optimale saksbehandlingsrutiner for journalføring og arkivering.
 • Fremleggelse av utgående skriv og dokumenter til ledelsen før signering og kvalitetssikring, og språklig gjennomgang av alle utgående skriv.
 • Ansvarlig for rutiner og prosesser for saksbehandling og overholdelse av forvaltningsloven og offentlighetsloven i Forsvarsmateriell, og håndtering av alle innsynsforespørsler til Forsvarsmateriell og koordinering av disse.
 • En profesjonell kravstiller og kunde for Cyberforsvarets arkivtjenestens leveranser til Forsvarsmateriell.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen saksbehandling eller relevant høyere utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis innen statsvitenskap eller juridiske fag.
 • Du må ha minimum fem års erfaring innen relevant saksbehandling.
 • Kunnskap om gjeldende regelverk innenfor etatens arbeidsområde og underliggende bestemmelser og retningslinjer. Kunnskap om journalplikt og innsynsbegjæringer vil bli vektlagt.
 • Kunnskap om, og interesse for veiledning, informasjon og kommunikasjon, både internt og eksternt.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til forsvarssektoren og du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.

Personlige egenska​​per:​

 • Du har evne til å sette deg inn i og veilede innen et bredt regelverk.
 • Du er opptatt av å gi råd og veiledning på en pedagogisk måte innen saksbehandling.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt.
 • Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du er strukturert, ryddig og systematisk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi tilby​r:

 • Fast stilling i en ny og spennende etat.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av sjef for administrasjons og IT-seksjonen, oberstløytnant​ Sverre Olstad på tlf: 924 29 922 eller e-post: svolstad@mil.no.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 5. juli 2016 15:03.. Sist oppdatert 12. juli 2016 23:39.