Seniorrådgiver – strategi og plan

Vi søker en faglig sterk og motivert seniorrådgiver som vil bidra til å videreutvikle Forsvarsmateriell som en profesjonell etat innenfor materiellinvestering og -forvaltning.

​​​​​​Stillingen er primært innrettet mot å lede etatens interne strategiarbeid og utarbeiding av analyser og handlingsplaner for videreutvikling innenfor etatens ansvarsområder. Stillingen innebærer tett samarb​​eid med øvrige seksjoner og avdelinger i Forsvarsmateriell samt øvrige etater i sektoren.​​​

Arbeidsoppgaver:

 • ​​Lede Forsvarsmateriells interne strategiarbeid
 • Lede arbeidsgrupper og planteam i analyser og utredninger som inngår i etatens strategi- og handlingsplaner
 • Redaktør for utredninger, strategier og handlingsplaner
 • Gevinststyring og oppfølging av effektiviserings- og forbedringsarbeid i etaten
 • Øvrige oppgaver som faller innunder seksjonens ansvarsområder

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (masternivå) innenfor økonomi, styring eller samfunnsøkonomi
 • Lang og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Relevant erfaring fra planarbeid og strategiske analyser
 • Relevant erfaring fra effektiviseringsarbeid, kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med kjennskap til forsvarssektoren
 • For stillingen kreves sikkerhetsklaring på nivå Hemmelig før tiltredelse.
 • Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du kan identifisere deg med våre kjerneverdier integritet, ansvar og respekt.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy grad av faglig og personlig integritet
 • Strukturert og selvdrevet i arbeidet
 • Trives med teamarbeid og er komfortabel med å lede prosjekter og arbeidsgrupper
 • Positiv, løsningsorientert og stor gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning 
 • Stillingen avlønnes i henhold til statens lønnsregulativ SKO 1364 seniorrådgiver, kr 567 100-684 600 pr år). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Arbeidssted vil være Oslo.


For mer informasjon om søknadsprosess og stillingen, ta kontakt med seksjonssjef Steffen Evju på telefon 23 09 32 27 eller mobil 93 22 81 76.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå et balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne ved behov.​​​​

Publisert 13. mars 2017 16:22.. Sist oppdatert 13. mars 2017 17:30.