Seniorrådgiver strategi og planlegging

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriells strategi og planseksjon har ansvaret for langsiktig utvikling og strategi, kontinuerlig forbedring (Lean) og effektivisering samt gevinststyring i etaten.

Vi søker nå en seniorrådgiver som skal jobbe med kontinuerlig forbedring for å videreutvikle Forsvarsmateriell som en profesjonell etat innenfor materiellinvestering og -forvaltning. Stillingen er primært innrettet mot å lede etatens arbeid med kontinuerlig forbedring. Stillingen innebærer tett samarbeid med øvrige avdelinger og kapasiteter i Forsvarsmateriell samt øvrige etater i sektoren.

Som seniorrådgiver vil du ha ansvaret for å lede arbeidet med kontinuerlig forbedring.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell
 • Tilrettelegge for opplæring i kontinuerlig forbedring for hele Forsvarsmateriell
 • Rådgivning og støtte for forbedringsarbeid i virksomheten, herunder lede nettverk for interne endringsagenter
 • Bistå i seksjonens øvrige arbeidsoppgaver
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Metodekompetanse innen Lean/kontinuerlig forbedring
 • Relevant erfaring fra forbedringsarbeid, organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • Ledererfaring
 • Gode skriftlige og muntlige norsk ferdigheter
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape relasjoner og nettverk
 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert, løsningsorientert og stor gjennomføringsevne
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • I Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 646 700,- til kr 731 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontakt

Navn: Antje Sandven
Tittel: ansandven@mil.no
Telefon: 916 42 468
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. august 2018 14:28.. Sist oppdatert 20. august 2018 20:19.