Strategisk samarbeid - seniorrådgivere/rådgivere

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Vi søker nå fem seniorrådgivere/rådgivere som skal arbeide med strategisk samarbeid som et sentralt virkemiddel i sitt arbeid med å levere relevante og tidsriktige IKT løsninger til forsvarssektoren.

Som seniorrådgiver/rådgiver vil du få ansvar for å identifisere, etablere og utvikle strategiske samarbeid med leverandører, industri og andre relevante offentlige og private aktører.

I langtidsplanen for forsvarssektoren er det lagt opp til en betydelig satsning på IKT og oppgaveporteføljen er i vekst. For å imøtekomme dette trenger vi gode og langsiktige samarbeidspartnere for å mobilisere tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. En nyetablert avdeling for strategisk samarbeid jobber med å vurdere hvilke typer samarbeid forsvarssektoren trenger, og hvem vi skal samarbeide med. Stillingen rapporterer til leder for avdeling strategisk samarbeid.

IKT-kapasiteter sørger for at Forsvaret har velfungerende, relevante og tidsriktige IKT-løsninger.

Arbeidsoppgaver

 • Lede/delta i prosjektarbeid med å initiere, inngå og etablere strategiske samarbeid
 • Koordinere strategiske samarbeid for å understøtte investering, forvaltning og utfasing av løsninger
 • Holde løpende dialog med etablerte og potensielle samarbeidspartnere og ivareta et godt og konstruktivt samarbeidsklima
 • Kompetanseutvikling og formidling
 • Administrative oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde
 • Være kreativ og mobilisere kompetanse til å løse oppgaver – og dokumentere gjennomføringen av arbeidet

  Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyere nivå. Mastergrad eller tilsvarende vil bli foretrukket
 • Minimum fem års relevant yrkeserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO Secret

  Ønskelig

 • Kunnskap om Forsvarets investeringsvirksomhet og regulatoriske rammebetingelser

Personlige egenskaper

 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Liker å arbeide med mennesker og fungerer godt i teamarbeid
 • Løsningsorientert og samtidig kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God til å bygge og pleie relasjoner og nettverk
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, lønnsspenn kroner 623 900,- til kr 745 600,- som rådgiver, lønnsspenn kroner 524 200 til kroner 631 700 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Anders W. Skumsnes
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 909 75 040
E-post: askumsnes@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 10. august 2018 16:12.. Sist oppdatert 17. august 2018 17:16.