forsvarsmateriellpresse_6_sjefsskifteriforsvarforsvarsmateriellpresse_6_sjefsskifteriforsvarhttp://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1047/media/PubImages/Sjefsbytte-Kolsås_artikkel.jpg

Sjefsskifter i Forsvarsmateriell

Kolsås, 17. januar: Brigader Ivar Halset ble i dag ny sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter etter brigader Morten Eggen. Kommandør Ole Janitz ble under samme seremoni ny sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter etter brigader Ivar Halset.

​Sjefsskiftene ble markert under en høytidelig seremoni på Kolsås med musikk fra Forsvarets stabsmusikkorps. Alle ansatte fra begge kapasiteter var tilstede sammen med direktør Forsvarsmateriell Mette Sørfonden, sjef Hæren generalmajor Eirik Kristoffersen og øvrig ledelse fra Forsvarsmateriell.

- Det er en veldreven kapasitet jeg overtar fra min forgjenger brigader Morten Eggen. Jeg vil rette en stor takk til ham og samtidig ønske han lykke til i ny stilling som nestkommanderende/stabssjef i Heimevernet. Som Felleskapasiteter har Landkapasiteter et stort spekter av ulikt materiell som ivaretas av svært dyktige medarbeidere. Dette gleder jeg meg til å bidra til å utvikle videre, forteller brigader Halset.

Tydelig oppfordring

Kommandør Ole Janitz understreker på sin side den mest givende siden av den nye rollen slik:

- Felleskapasiteter er en kapasitet jeg allerede kjenner godt i min stilling som nestkommanderende/stabssjef. At det er dyktige og motiverte medarbeidere gjør det ekstra motiverende å lede Felleskapasiteter fremover, uttalte han under seremonien.

Direktør Mette Sørfonden ønsker kommandør Ole Janitz og brigader Ivar Halset lykke til med ny jobb: 

- Jeg har en klar forventning til de to nye lederne om å fortsette den gode laginnsatsen for å videreføre begge kapasitetenes evne til å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell. Det er mange spennende oppdrag som ligger foran oss, uttrykte direktør Sørfonden.


Publisert 17. januar 2020 14:43..