A007_C024_0101M9A007_C024_0101M9http://forsvaret.no/media/PubImages/mjk-spesialtilpasset.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7408Spesialstyrker trener under en øvelse i Ramsund. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli/Forsvaret
NilsJHolteNilsJHoltehttp://forsvaret.no/media/PubImages/NilsJHolte.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7345SPESIALUTSTYR: – Mange avdelinger har lignende utstyr som spesialsoldatene, men ingen utnytter dette på samme måte som våre soldater, sier sjef for Forsvarets spesialstyrker, Nils Johan Holte. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret.
Multi IMulti Ihttp://forsvaret.no/media/PubImages/Multi I.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7340GAMMEL: Forsvarets spesialstyrker tok Multi i bruk for første gang i Afghanistan. Foto: Forsvarets spesialstyrker.
Multikurs-HV12-2016-197-FotoFredrikOtterstadMultikurs-HV12-2016-197-FotoFredrikOtterstadhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Multikurs-HV12-2016-197-FotoFredrikOtterstad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7344NY: Den nyeste versjonen, Multi III, er noe lettere og har bedre egenskaper på veien enn Multi II, som derimot har større fremkommelighet utenfor vei. Foto: Fredrik Otterstad/Forsvaret.
A030_C004_020741A030_C004_020741http://forsvaret.no/media/PubImages/A030_C004_020741.0000278.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7341FULL OVERSIKT: Kommunikasjonssystemet NorBMS er en stor og røff tablet utviklet til bruk i militære operasjoner. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret.

Spesialtilpasset

Hurtig utvikling og tilførsel av ny teknologi gir
Forsvarets spesialstyrker forspranget de trenger.

​​​​​​​​Forsvarets best trente soldater opererer på grensen av det som er mulig. Kravet til utstyret er derfor høyt. Utstyret må tåle store påkjenninger og være sikkert i bruk.

– Mange avdelinger har lignende utstyr som spesialsoldatene, men ingen utnytter dette på samme måte som våre soldater, sier sjef for Forsvarets spesialstyrker, Nils Johan Holte.

En av hovedoppgavene til Forsvarsmateriell er å sørge for at Forsvarets avdelinger har fungerende materiell som er trygt å bruke. For eksempel krever dropp av hurtiggående båter tilpasning, omfattende testing og topp funksjonalitet på utstyret.

– Snurr globusen og sett fingeren på et vilkårlig sted. Enten det er en fjelltopp, i ørken, i jungelen eller arktiske strøk, skal vi kunne løse oppdrag der. Vi må være utrustet for alle forhold og utstyret må tåle både miljø og bruksmessig påkjenning, sier spesialstyrkesjefen.​

Kritisk for operativ evne

– Våre enheter er små og sårbare og står gjerne overfor en større fiende med flere og tyngre våpen. De beste soldatene, militær finesse, hurtighet og det ypperste innen teknologi gjør at vi likevel løser våre oppdrag, sier Holte.

Hurtighet innen utvikling og anskaffelse av utstyr er kritisk for spesialstyrkenes operative evne. For eksempel går utviklingen av kommunikasjonsteknologi stadig raskere, og det blir stadig vanskeligere å operere usett og ubemerket.

– For å komme denne utviklingen i forkjøpet er vi avhengig av å få utviklet teknologi og tilført nytt utstyr hurtig. Det får vi til med et godt samarbeid med flere, blant annet Forsvarsmateriell, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og internasjonale aktører. Vi er helt i verdenseliten når det kommer til utvikling og bruk av ny teknologi i våre operasjoner, sier Holte.​​​

Kommer resten av Forsvaret t​il gode

Som pådriver for utvikling av teknologi, baner spesialstyrkene vei for fremtidig utrustning av Forsvarets øvrige styrker. En kan se på det som forprosjekter for andre forsvarsgrener. Dagens NorBMS - et kommunikasjonssystem til bruk i militære operasjoner - og Multi, som er en videreutvikling av Mercedes Benz sin klassiske feltvogn, er eksempler på dette.

I følge en prosjektoffiser i Forsvarsmateriell ønsket spesialstyrkene i 2006 å utvikle et såkalt Blue Force Tracking-system for å oppnå full oversikt over egne avdelinger i områdene de opererte i. De tok kontakt med Forsvarsmateriell for å få i gang et samarbeid med industrien, og dette ble starten på en hurtig utvikling av systemet som mange av våre såkalte konvensjonelle styrker bruker i dag.

Kommunikasjonssystemet, som kan minne om en stor tablet, er utviklet for å støtte planlegging og utførelse av militære operasjoner.

– Helt fra starten var det korte utviklingssykluser der enkeltfunksjoner ble kartlagt, spesifisert, utviklet og tatt i bruk i løpet av bare noen uker, sier prosjektoffiseren. 

– Et kv​alitetsstempel

Norske spesialstyrker tok i bruk første versjon av Multi i Afghanistan tidlig på 2000-tallet.

– Spesialstyrkene hadde behov for et lett og høymobilt kjøretøy i forbindelse med operasjon Enduring Freedom. De første kjøretøyene, av typen MB 290 GD, ble ombygd av Rena tekniske verksted og ombyggingen bestod blant annet av et veltebur og våpenstativ, sier sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, Bjarne Nermo.

Spesialstyrkene var godt fornøyd med kjøretøyenes egnethet og dette førte til at Multi II så dagens lys. Denne versjonen fikk blant annet en kraftigere motor, forsterket girkasse og større hjul for bedre fremkommelighet.

– Spesialstyrkene er en krevende kunde med klare tanker om hva de ønsker å ende opp med. De er veldig løsningsorientert og i utviklingen av Multi har de vært medvirkende helt fra prototype til det kjøretøyet de i dag bruker, sier Nermo.

Vinteren 2015 rullet siste, oppdaterte versjon av Multi ut fra Bjerkvik tekniske verksted. Denne modellen er beregnet på avdelinger som skal operere i mindre ulendt terreng.

– Egenskapene til Multi er velkjent. Det at sp​esialstyrkene fortsatt bruker og har vært med på utviklingen av vogna er selvfølgelig et kvalitetsstempel og deres erfaringer kan komme Heimevernet til god nytte. Vi har gjennomført tester og prøver av siste versjon, Multi III. Deretter vil svarene på både operative og økonomiske forhold avgjøre hvorvidt HV skal starte å bruke vognene, sier stabsoffiser for anskaffelser i ​​​​​Heimevernet. ​​

 

 

Forsvarets spesialstyrkerForsvarets spesialstyrker<p><span style="font-size:1rem;">Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret. De er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets spesialstyrkers stab i Oslo.</span></p><p><span style="font-size:1rem;"></span><span style="font-size:1rem;">​Spesialstyrkene er i stand til å samle informasjon og gjennomføre offensive operasjoner langt inne på fiendtlig territorium. I fredstid støtter ​avdelingen politiet med terrorbekjempelse ved eksempelvis olje- og gassinstallasjoner til havs, fartøy i norske farvann og installasjoner på land.​</span></p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=14

Publisert 1. september 2016 11:05. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 22. september 2016 10:58.