UbåtUbåthttp://forsvaret.no/media/PubImages/Ubåt.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4374

Strategiske samarbeidspartnere for Norges neste ubåter

Torsdag 7. april kunngjorde Forsvarsdepartementet at det er et fransk og et tysk selskap som stiller sterkest dersom Norge bestemmer seg for å anskaffe nye ubåter.

​​​​​​​​​​​​Franske Direction des Constructions Navales Services (DCNS) og tyske ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) er de sterkeste leverandørkandidatene hvis Norge skal kjøpe nye ubåter. I følge Forsvarsdepartementet er det økonomiske, industrielle og militærfaglige vurderinger som ligger til grunn for denne konklusjonen. Nå vil videre arbeid fokuseres opp mot disse to selskapene og deres nasjonale myndigheter.

– Frankrike og Tyskland er blant de største nasjonene i Europa. Et ubåtsamarbeid med en av disse vil sikre at Norge får de ubåtene som vi trenger, samtidig som vi bidrar til Smart Defence og et mer effektivt materiellsamarbeid i NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Erfarne verft​

DCNS og TKMS er de største produsentene av ubåter i Vest-Europa og de har lang erfaring med bygging av avanserte ubåter.

– Norges tilnærming er å basere en eventuell anskaffelse på et eksisterende ubåtdesign. Vi unngår dermed et omfattende utviklingsprosjekt med de usikkerhetene og kostnadene det kan medføre. Våre kriterier er derfor at ubåtene skal bygges ved et verft som har lang og kontinuerlig erfaring med å bygge ubåter, sier forsvarsministeren.

Norske bedrifter er verdensledende på noe av den teknologien som brukes i ubåter og Regjeringen melder at de vil bruke anskaffelsen som en døråpner for å sikre norsk forsvarsindustri internasjonal markedsadgang.

På planleggingsstadiet​​

Regjeringen besluttet høsten 2014 at Forsvarsdepartementet skulle utrede en nyanskaffelse av ubåter til erstatning for Ula-klassen. I løpet av 2016 er det planlagt å ferdigstille en anbefaling om den fremtidige ubåtkapasiteten.

​– Jeg understreker at vi fortsatt er på planleggingsstadiet og at en beslutning om anskaffelse eller valg av leverandør ennå ikke er tatt. Det gjenstår fortsatt en god del arbeid før et eventuelt investeringsprosjekt kan fremmes for Stortinget, sier forsvarsministeren.

Publisert 8. april 2016 16:46.. Sist oppdatert 6. februar 2017 14:57.