Teknisk inspektør for ubåter

Ønsker du å jobbe med tekniske og logistiske forvaltningssystemer som teknisk inspektør for ubåter?

Forsvarsmateriells Maritime kapasiteter har ansvaret for planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter – som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter – til mindre modifikasjoner.
Vi søker nå en teknisk inspektør som skal jobbe med oppfølging av UVB materiellsystemer i driftsfasen ved Ubåtavdelingen. Som teknisk inspektør vil du ha oppgaver innen fagområdet skrog- og maskinsystemer.

Arbeidsoppgaver:

 • Du skal utarbeide spesifikasjoner på vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner på alle vedlikeholdsnivå i henhold til forskrifter og regelverk.
 • Du skal utføre teknisk inspeksjon. Dette omfatter blant annet forberedelser, gjennomføring og test- og verifikasjon med påfølgende program for teknisk evaluering og sjø- tester for års- og hovedrutine og øvrige dokkingsoppdrag av undervannsbåter.
 • Du skal sørge for at eget materiell -/systemer som anskaffes/driftes er i henhold til operative krav og regelverk i hele materiellets levetid.
 • Du skal utføre revisjon (kontroll/ettersyn) av maskin- og skrogsystemer for UVB for å sikre at vedlikeholds løsning blir etterlevd, i henhold til gjeldende regelverk.
 • Du skal fremskaffe og holde oppdatert nødvendig dokumentasjon og informasjon på det utførte inspeksjons- og vedlikeholdsarbeidet.
 • Du skal revidere og utgi dokumentasjon/plan som beskriver gyldig konfigurasjon og endringer for maskin- og skrogsystemer UVB.
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves Teknisk fagskole innen maskin og skrog.
 • Det kreves påbygning innen relevant fagkrets.
 • Det kreves minimum 2 års relevant erfaring.
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper.
 • Det er ønskelig med bachelor innen maskin og skrog.
 • Det er ønskelig med gode tyskkunnskaper.
 • Det er en fordel med relevant erfaring fra Forsvaret.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og Nato Secret.

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du må ha evne til å ha helhetsoversikt.
 • Engasjert og viser høy grad av integritet.
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice.
 • Gratis parkering og mulighet for lading av el-bil.
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden.
 • Haakonsvern har i tillegg en egen brannstasjon, sykestue, postkontor, kirke, lege- og tannlegekontor, et flott kjøkken og militærforlegning. Man kaller ofte Haakonsvern «et samfunn i miniatyr».
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som ingeniør kode 1083, lønnsspenn kroner 477.800,- til 558.500,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt: For mer informasjon om stillingen, kontakt Kommandørkaptein Per Magne Handegård, tlf. 55 50 22 82 eller e-post phandegard@mil.no eller Orlogskaptein Trond Juvik, tlf. 55 50 55 30/55 50 28 74 eller e-post tjuvik@mil.no.

SØKNADER UTEN ATTESTER OG VITNEMÅL VIL IKKE BLI VURDERT.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 17. august 2017 14:56.. Sist oppdatert 17. august 2017 15:01.