Teknisk saksbehandler strålevern

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriell felleskapasiteter utvikler og forvalter det meste av materiellet som de ulike forsvarsgrenene har til felles, som uniformer, drivstoff, basemateriell, ammunisjon og sanitetsmateriell. Felleskapasiteter har 120 medarbeidere, hvor de fleste holder til på Kolsås i Bærum, men vi har også ansatte ved Haakonsvern i Bergen, Raufoss og Kjeller.

Ved Felleskapasiteter, Støttesystemavdelingen, er det ledig en fast stilling som saksbehandler innen strålevern knyttet til fremskaffelse, forvaltning og utfasing av materiell.
Avdelingen ivaretar fagmyndighet for kjemikalieforvaltning, kjemikalier, drivstoff, basemateriell, sanitetsmateriell, CBRNE-materiell, forpleining og forpleiningsmateriell i forsvarssektoren og ivaretar eierskapsforvaltning av materiellet og materiellsystemene. Det er et tett samarbeid med avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere.

Vi søker deg som vil bidra med å utvikle og forvalte materielløsninger for forsvarssektoren og til at Forsvaret har tidsriktig materiell og effektive rutiner for forvaltning. Stillingen medfører at det må kunne påregnes beordring til operasjoner i Norge og utlandet.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utføre saksbehandling og oppfølging innen fagområdet strålevern
 • Utarbeidelse av faglige innspill og tekniske krav til rammeavtaler, tilbud, studier, kontrakter og regelverk
 • Etablere og ajourholde grunnlagsdata for materiell i SAP
 • Bidra til å utvikle, definere og iverksette systematisk HMS-arbeid innenfor fagområdet
 • Bidra til å utvile et faglig netteverk innenfor HMS i materiellsystemer i forsvarssektoren
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

  Organisasjon og fagområder er under utvikling og det kan derfor bli enkelte endringer i portefølje og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende innen fysikk
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, minimum C1 (skikket for inspeksjonsreiser ved utenlandsoperasjoner i høyrisikoområder), samt gjennomføre og bestå fysisk test

  Ønskelig

 • Utdanning innen strålingsfysikk, helsefysikk eller medisinsk fysikk
 • Erfaring innen strålevernsarbeid, offentlig forvaltning eller kvalitetsarbeid
 • Minst tre års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning
 • Tilleggsutdanning (min 60 SP) innen egen utdanningsretning, ledelse, logistikkfag eller pedagogikk
 • Grunnleggende befalsutdanning eller grunnleggende soldatutdanning

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk, og har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til god oversikt, klare mål for arbeidet og gode resultater
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage. Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som overingeniør, lønnsspenn kroner 524 200 – 619 300 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Erik Melheim Børset
Tittel: major
Telefon: (+47) 90049888
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 30. juli 2018 15:43.. Sist oppdatert 14. august 2018 13:25.