Tekstilingeniør/teknisk saksbehandler

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarsmateriell felleskapasiteter utvikler og forvalter det meste av materiellet som de ulike forsvarsgrenene har til felles, som uniformer, drivstoff, basemateriell, ammunisjon og sanitetsmateriell. Felleskapasiteter har 120 medarbeidere, hvor de fleste holder til på Kolsås i Bærum, men vi har også ansatte ved Haakonsvern i Bergen, Raufoss og Kjeller.

Ved felleskapasiteter, soldatsystemavdelingen er det ledig en prosjektstilling for en periode på to år som tekstilingeniør/teknisk saksbehandler. Avdelingen er fagmyndighet for personlig bekledning og utrustning for soldater og befal Dette omfatter alt fra fottøy, underbekledning, skallbekledning og alle typer uniformer. I tillegg har avdelingen ansvaret for beskyttelsesvester, bærevester, soveposer og telt. Vi jobber tett med andre avdelinger i forsvarssektoren, nasjonale forvaltningsorgan, industri og internasjonale samarbeidspartnere.

Vi søker deg som vil bidra til at Forsvaret bruker mest mulig funksjonelle og tidsriktige tekstiler. Du vil jobbe i fagseksjonen som foretar den tekniske saksbehandlingen av alle prosjekt- og driftanskaffelser innenfor personlig bekledning og utrustning, og er ansvarlig for teknisk kravstilling og evaluering av alle anskaffelser innenfor fagområdet .

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatere og videreutvikle Forsvarets tekstilspesifikasjoner
 • Være med å utarbeide funksjonelle tekstilkrav som dekker Forsvarets behov for eksempel til vekt, volum, slitasje, flammehemming
 • Utføre teknisk saksbehandling og eierskapsforvaltning innen eget ansvarsområde
 • Holde deg oppdatert innen forskning og utvikling hos Forsvaret, industri og samarbeidspartnere
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende som tekstilingeniør eller lignende, annen utdanning og relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i nordisk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for BEGRENSET

  Ønskelig

 • Erfaring innen offentlig forvaltning eller kvalitetsarbeid
 • Minst tre års relevant arbeidserfaring knyttet til egen utdanningsretning
 • Kjennskap til deler av materielltypene som avdelingen har forvaltningsansvar for
 • Kjennskap til og kunnskap om ulike standarder som er relevant for fagområdet

Personlige egenskaper

 • Strukturert og analytisk
 • Evne til å jobbe systematisk
 • Engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • På Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med svømmehall og styrkerom, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage. Gratis parkering og gangavstand til Kolsås T-banestasjon.

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som overingeniør, lønnsspenn kroner 555 100 - 619 300 brutto per år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Geir Engen
Tittel: oberstløytnant
Telefon: (+47) 93483208
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 31. juli 2018 15:40.. Sist oppdatert 20. august 2018 21:19.