Tilgang til offentlig journal

Forsvarsmateriell ønsker åpenhet og gjør offentlig journal og saksdokumenter tilgjengelig for publikum.

Forsvarsmateriell benytter Forsvarets arkivtjeneste for å utføre alle arkivfaglige tjenester, blant annet ved å gjøre offentlig journal tilgjengelig. Forsvaret og Forsvarsmateriell er foreløpig ikke på Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Interessenter kan abonnere på offentlig journal for Forsvarsmateriell ved å kontakte forsvaret@mil.no. Offentlig journal blir distribuert på e-post til abonnentene to ganger per uke.

Offentlig journal blir generert fra Forsvarets sentrale saks- og arkivsystem. Informasjonen avhenger av hvilket vern eller graderingsnivå som gjelder for dokumentet.

Tilgang til dokumenter

Det er mulig å be om innsyn i Forsvarsmateriells saksdokumenter. For å finne igjen dokumentene, må du identifisere hvilke dokumenter du ønsker innsyn i. Opplys gjerne hvilken avdeling du retter innsynet til.

Tilgjengeligheten til dokumenter er hovedsakelig styrt av prinsippene i offentleglova. En del dokumenter er gradert i henhold til, blant annet, sikkerhetslova. Dette kan ved enkelte tilfeller avgrense muligheten for tilgjengelighet.

 

 

KontaktinformasjonKontaktinformasjon<p class="forsvaretElement-ForsvaretCenterBlock">​Send e-post til forsvaret@mil.no<br>Postadresse: Forsvarets arkivadministrasjon<br>Postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer​​</p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=17

Publisert 16. januar 2017 10:30.. Sist oppdatert 16. oktober 2017 14:48.