huginhuginhttp://forsvaret.no/media/PubImages/hugin.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9219Sjøforsvaret bruker Hugin for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner. (Foto: Simen Rudi)
Signering_HuginSignering_Huginhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Signering_Hugin_2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9221Avtalen ble signert av direktør i Forsvarsmateriell, Mette Sørfonden og Bjørn Javling, visepresident i Kongsberg Maritime, Subsea divisjon, mandag 27.mars. (Foto: Simen Rudi)
IMG_9670-1IMG_9670-1http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_9670-1.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=9220(Foto: Sjøforsvaret)

Ubemannet fremtid for Sjøforsvaret

Forsvarsmateriell har inngått kontrakt med Kongsberg-gruppen for leveranse av fire komplette Hugin autonome undervannsfarkoster. Anskaffelsen av Hugin er første steg mot høyteknologisk minejakt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​– Vi jobber hele tiden med å fremskaffe relevant materiell til Forsvaret og serieanskaffelsen av Hugin er en viktig del av Sjøforsvarets overgang til mer autonome systemer for minemottiltak, sier prosjektleder Bård Øina i Forsvarsmateriell.

Minevåpenet har som hovedoppgave å holde nasjonale og internasjonale farvann frie​Bård Øina (Foto: Simen Rudi) for miner. Denne jobben innebærer stor risiko, og overgangen til ubemannede systemer er derfor viktig for å ivareta sikkerheten til personellet. Sjøforsvaret bruker Hugin for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner.

– Hugin utgjør en svært viktig komponent i videreutviklingen av den teknologien som skal inngå i neste generasjon sjøgående mineryddingssystemer, sier sjef for Marinen Bjørn-Erik Marthinsen.

Det er i hovedsak to teknikk​​​​​​er som brukes for å finne sjøminer: minejakt og minesveip. Hugin bruker sonar til å belyse havbunnen akustisk og de nye Hugin AUV-ene vil være dybdesertifisert for 3000 meter og blir utrustet med avanserte sensorer for moderne minejakt.


​​

Sjøforsvaret har lange og gode tradisjoner for samarbeid med industri og forskning innen fagfeltet minekrig.

– Sjøforsvaret prioriterer utviklingen av ubemannede systemer innen minerydding, både fordi det er et behov for å erstatte dagens fartøy o​g fordi vi ønsker å redusere risiko for vært personell, sier Marthinsen. Bjørn-Erik Marthinsen​ (Foto: Simen Rudi)

​Leveransen omfatter systemer for planlegging, eksekvering og analyse av tokt, samt ut- og innsettingsramper både for Sjøforsvarets minejaktfartøy og i flyttbare containere.

– Utviklingen av Hugin viser hvordan små nasjoner kan ta frem høyteknologiske militære kapasiteter. Et nært og tidvis sømløst samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Maritime, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret har tillatt nytenking og operativ testing, slik at gode løsninger raskt kan tas i bruk, sier Marthinsen.

– Det er viktig for oss at Sjøforsvaret kan løse sine oppgaver selv mens prosjektet pågår, og derfor jobber vi nå med å innføre Hugin-systemet så sømløst som mulig, sier Øina.​

 

 

Fakta: Hugin og mineryddingFakta: Hugin og minerydding<p class="forsvaretElement-p">Hugin ble opprinnelig utviklet for bruk i den sivile sektoren, og videre tilpasninger og utvikling var nødvendig for å kunne utnytte farkosten optimalt i m​​​​ilitære operasjoner. FFI, Kongsberg Maritime, Minevåpenet i Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell maritime kapasiteter har alle vært delaktig i utviklingen av Hugin.</p><p class="forsvaretElement-p">Minerydding består av en rekke ulike teknikker; minejakt, minedykker og minesveip. Utviklingen, og etterhvert anskaffelsen av Hugin-systemet vil bidra til at Sjøforsvarets​​​ mineryddingsoperasjoner vil bli mer effektive og nøyaktige samtidig som tryggheten til både personell og materiell vil være bedre ivaretatt ved å operere plattform og mannskap utenfor minefeltet. </p>http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=19

Publisert 28. mars 2017 13:45. av Simen Rudi/Forsvarsmateriell. Sist oppdatert 30. mars 2017 11:09.