forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=513/media/PubImages/verdigrunnlag.jpg

Verdigrunnlaget

Kjernen i Forsvarsmateriells integritetsprogram er verdigrunnlaget. Våre kjerneverdier er integritet, respekt og ansvar.

Forsvarsmateriell har en visjon, en misjon og et sett verdier som fungerer som plattform for vårt virke. Virksomhetsplattformen skal sikre en felles retning og bidra til høy etisk standard. 

 

 

forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=514Verdigrunnlaget er illustrert i Forsvarsmateriells virksomhetsplattform sammen med visjon, misjon, mål og strategi 2020./media/PubImages/verdigrunnlagshuset.jpg

Visjonen er: «Relevant og tidsriktig». Alle oppgaver skal utføres og leveres til rett tid og med relevans og innhold etter formålet. Når visjonen blir en realitet gir den stor verdi for både kunder, leverandører og Forsvarsmateriell..

Misjonen handler om hva Forsvarsmateriell faktisk gjør, og formålet med vår virksomhet. Misjonen er: «Vi utruster Forsvaret».

Verdiene - integritet, respekt og ansvar skal prege vår kultur, med integritet som den førende verdien. For oss i Forsvarsmateriell innebærer integritet at vi skal opptre med rettskaffenhet og ikke urettmessig la oss påvirke i etiske spørsmål. Videre skal vi kjennetegnes ved at vi gjør det samme som vi sier. Vi forvalter store økonomiske verdier på vegne samfunnet. Høy integritet er avgjørende for vårt omdømme og en forutsetning for at omgivelsene skal ha tillit til oss. Den nødvendige tilliten oppnår vi ved å demonstrere høy etisk standard og integritet i alt vi gjør i praksis. 

Vi har definert hva våre verdier uttrykker og innebærer for Forsvarsmateriell. Dette er oppsummert i tabellen nedenfor. 

FORSVARSMATERIELLS VERDIER
​INTEGRITET
RESPEKT
ANSVAR
​Vi forstår og etterlever relevante lover og regler.
... for forsvarssektorens verdigrunnlag.
​... for å nå målene våre.
​Vi har nulltoleranse for korrupsjon.
... for den tillit som er gitt oss til å forvalte store verdier.
​... for egne handlinger.
​Vi opptrer ryddig og er til å stole på.
​... for beslutninger som er fattet.
​​... for Etatens omdømme.
Vi reflekterer over og deler etiske dilemmaer.​
​... for konfidensialitet.
​... for ​trivsel og godt arbeidsmiljø.
​Vi sier fra om kritikkverdige forhold.
​Man skal behandle alle slik man selv forventer å behandles.
​​... for kontinuerlig læring og forbedring.Publisert 10. oktober 2017 13:16.. Sist oppdatert 30. mars 2020 15:21.