forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=513/media/PubImages/verdigrunnlag.jpg

Verdigrunnlaget

Kjernen i Forsvarsmateriells integritetssystem er verdigrunnlaget. De tre kjerneverdiene er integritet, respekt og ansvar.

Forsvarsmateriell har en visjon, en misjon og et sett verdier som fungerer som plattform for vårt virke. Dette sikrer felles retning og utvikling av holdninger, etikk og ledelse.

 

 

forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102forsvarsmateriell_320_verdigrunnlaget10102http://forsvaret.no/forsvarsmateriell/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=514Verdigrunnlaget er illustrert i Forsvarsmateriells virksomhetsplattform sammen med visjon, misjon, mål og strategi 2020./media/PubImages/verdigrunnlagshuset.jpg

Visjonen er «Relevant og tidsriktig». Alle oppgaver skal utføres og leveres til rett tid og med relevans og innhold etter formålet. Når visjonen blir en realitet gir den stor verdi for både kunder, leverandører og Forsvarsmateriell internt.

Misjonen handler om hva Forsvarsmateriell faktisk gjør, og hva formålet med virksomheten er. Misjonen er «Vi utruster Forsvaret».

Verdiene - integritet, respekt og ansvar skal prege kulturen, med integritet som den førende verdien. Forsvarsmateriell skal være til å stole på. Etterrettelighet i arbeidet og en armlengdes avstand til leverandører og andre interessenter er helt avgjørende for forvaltningen av samfunnets verdier.

FORSVARSMATERIELLS VERDIER
​INTEGRITET
RESPEKT
ANSVAR
​Vi forstår og etterlever relevante lover og regler.
... for forsvarssektorens verdigrunnlag.
... for å nå målene våre.
​Vi har nulltoleranse for korrupsjon.
... for den tillit som er gitt oss til å forvalte store verdier.
... for egne handlinger.
​Vi opptrer ryddig og er til å stole på.
​... for beslutninger som er fattet.
... for Etatens omdømme.
Vi reflekterer over og deler etiske dilemmaer.​
​... for konfidensialitet.
... for ​trivsel og godt arbeidsmiljø.
​Vi sier fra om kritikkverdige forhold.
​Man skal behandle alle slik man selv forventer å behandles.
... for kontinuerlig læring og forbedring.

Publisert 10. oktober 2017 13:16.. Sist oppdatert 6. desember 2017 14:11.