Stilling ledigStilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7177

Vi søker den rette kandidaten til en spennende og utfordrende lederstilling

Forsvarsmateriell søker ​​​​nå​ leder for Økonomi- og ​virksomhetsstyringsseksjonen. Seksjonen ivaretar økonomioppfølgingen og likviditetsstyringen av Forsvarsmateriells budsjetter og sikrer en aktiv oppfølging av Forsvarsmateriells måloppnåelse.

​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sitt fagfelt – både i Norge og utlandet.

​​​​Forsvarsmateriell søker ​​​​nå​ leder for Økonomi- og ​virksomhetsstyringsseksjonen.

Seksjonen ivaretar økonomioppfølgingen og likviditetsstyringen av Forsvarsmateriells budsjetter og sikrer en aktiv oppfølging av Forsvarsmateriells måloppnåelse. Dette gjøres i tett samarbeid med underliggende virksomhetsområder og andre sideordnede seksjoner. Seksjonen har ansvaret for faglig oppfølging av mål og resultatstyring i etaten, korrekt og rettidig regnskapsavleggelse samt nødvendige budsjettforberedelser. Gjennom en aktiv analyse av mål og resultater bidrar seksjonen til proaktiv styring av Forsvarsmateriell.

Som leder vil du ivareta en utstrakt kontakt med Forsvarsdepartementet og de andre etatene i Forsvarssektoren. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og er opptatt av at funksjonen kontinuerlig skal forbedres. Din evne til dialog sikrer nødvendig involvering av ledergruppen i Forsvarsmateriell. Du rapporterer til økonomidirektøren.

Kvalifikasjoner:​

 • Utdanning på høyere nivå (mastergrad) innen økonomisk-administrative fag, fortrinnsvis som siviløkonom.
 • Dokumenterte resultater fra relevant kunnskapsorganisasjon og ledererfaring fra privat eller offentlig sektor.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.
 • Du må ha gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig.

Personlige egenska​​​per:

 • Vi ser etter deg som er analytisk og fremtidsrettet og har fokus på kvalitet og nøyaktighet i enhver leveranse.
 • Du er selvstendig, driftig og har evnen til både initiere og drive prosesser.
 • Du utviser stort engasjement for lederrollen og du har evnen til å skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper.
 • Du er strukturert, ryddig og systematisk og kan vise til gode samarbeidsevner på tvers av fagdisipliner og virksomhetsområder.
 • Du har god formidlingsevne og kan kommunisere komplekse problemstillinger på en forståelig måte.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:​

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en spennende lederjobb.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø og gode pensjons- og velferdsordninger.​
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør, 648 100 til 835 500 kroner i året, avhengig av realkompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo.

Dersom du ønsker unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av økonomidirektør Arne-Vetle P.H. Gulliksen, på tlf: 959 37 434 eller på e-post: agulliksen@mil.no.

​​​​​Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 20. september 2016 15:40.. Sist oppdatert 26. september 2016 11:02.