LandLandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Land-leo-1080.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7320

Vi søker en driftig og relasjonsorientert seksjonssjef til vår planseksjon

Planseksjonen er organisert under Teknisk avdeling og er ansvarlig for å organisere, lede, koordinere og utvikle plan- og produksjonsprosessene i avdelingen. I hovedsak ivaretar Teknisk avdeling forvaltning av landmateriellporteføljen gjennom hele levetiden.

​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du muli​ghet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi​​​ skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Vi søker seksjonssjef til vår planseksjon

Planseksjonen er organisert under Teknisk avdeling i Forsvarsmateriell landkapasiteter og er ansvarlig for å organisere, lede, koordinere og utvikle plan- og produksjonsprosessene i avdelingen. I hovedsak ivaretar Teknisk avdeling forvaltning av landmateriellporteføljen gjennom hele levetiden og bidrar med teknisk ingeniørkompetanse ved fremskaffelser av nytt materiell. Forsvarsmateriell landkapasiteter er i hovedsak lokalisert på Kolsås i Bærum, men er også representert på Lillehammer og Elverum.

Arbeidsoppgaver:​​​

 • Du skal jobbe med planlegging, ressurs- og oppdragsstyring og sammenstille budsjett, leveranser og resultater.
 • Du skal bidra til utvikling av leveranseavtaler med andre etater i forsvarssektoren, i tillegg til inngåelse og oppfølging av produksjonsavtaler mot spesifikke kunder.
 • Du skal utvikle og forbedre prosesser og prosedyrer.
 • Du skal kartlegge og kravstille kompetansebehov og koordinere kompetansestyringen i avdelingen.
 • Videre har du ansvar for å koordinere revisjoner, HMS, intern kontroll og beredskapsoppdrag og utarbeide nødvendige styrings-, kontroll- og årsrapporter.
 • Du må regne med kortere tjenestereiser i inn- og utland.

Kvalifikasjonskrav:​​

 • Du må ha bachelor fra universitet eller høyskole, og gjerne innen økonomi, administrative eller tekniske fag, og minimum fire års ledererfaring.
 • Vi ser etter deg som har evne til å samarbeide med ulike tekniske fagmiljøer, har god vurderingsevne, evne til helhetsoversikt og resultatoppnåelse.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk i tillegg til gode IT-kunnskaper.
 • Du må være fysisk og helsemessig skikket for tjenestereiser til internasjonale operasjoner.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til forsvarssektoren, og spesielt Forsvaret.

Vi tilbyr:

 • Midlertidig tilsetting på tre år med mulighet for forlengelse, eventuelt senere fast tilsetting.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef kode 1211, lønnstrinn 67 til 73, for tiden fra 581.400 til 652.000 kroner brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd  til Statens pensjonskasse.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et høyt kvalifisert og godt miljø.
 • Du vil få interessante og krevende arbeidsoppgaver, og fleksibel arbeidstid.
 • Forsvarsmateriell kan tilby gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Vi har et eget sportsanlegg med svømmehall og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden. Det er mulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.

Bekreftede kopier av attester og vitnemål fremlegges ved et eventuelt intervju. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Øyvind Heien, tlf 954 87 744.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​

Publisert 21. september 2016 14:46..