ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Vi søker en faglig sterk og relasjonsorientert HR-sjef

HR-seksjonen skal fylle rollen som strategisk HR-rådgiver for Forsvarsmateriells ledelse. HR-miljøet skal bygges robust for å ivareta etatens samlede behov for rekruttering, organisasjonsutvikling, medarbeider-, leder- og kompetanseutvikling.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaff​​​​er og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi også fremover skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet. ​

Forsvarsmateriell har cirka 1300 ansatte med god sammensetning av militær og sivil kompetanse. Oppgavene stiller høye krav til kompetanse og en stor del av de ansatte har høyere utdannelse.

HR-seksjonen skal fylle rollen som strategisk HR-rådgiver for Forsvarsmateriells ledelse med relevante analyser. HR-miljøet skal bygges robust for å ivareta etatens samlede behov for rekruttering, organisasjonsutvikling, medarbeider-, leder- og kompetanseutvikling. Ansvaret for arbeidsgiverpliktige oppgaver som HMS, vernetjeneste og dialog med arbeidstakerorganisasjonene ivaretas i seksjonen.

Forsvarsmateriell vil som ny etat måtte etablere nye avtaler, lønnsstrukturer og du vil ha store muligheter til å påvirke den strategiske utviklingen av HR-området. Målene for Forsvarsmateriells videre arbeid vil være og ytterligere profesjonalisere virksomheten og utvikle kompetansen slik at det oppnås høyere leveranseevne og effektivitet. HR-sjefen får en sentral rolle i videreutviklingen av Forsvarsmateriell og HR-seksjonen for å sikre at målene med etatsopprettelsen nås.

Som leder vil du ha omfattende samarbeid og kontakt med Forsvaret, Forsvarsdepartementet og de andre etatene i f​orsvarssektoren for å sikre god fleksibilitet i personellplanleggingen. Du sikrer god dialog med ledere på alle nivå og yter en aktiv støtte til disse. Forsvarsmateriells evne til å levere på hovedprosessen skal sikres gjennom effektiv skalering av organisasjonen med høy faglig kvalitet ivaretatt av HR-seksjonen. Du rapporterer til direktør for Fellestjenester.

Kvalifik​​​asjoner:

 • Utdanning på høyere nivå (mastergrad) med ønsket spesialisering innenfor HR. Annen utdanning og/eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Dokumenterte gode resultater fra relevant kunnskapsorganisasjon og ledererfaring fra privat eller offentlig sektor.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig.
 • Du må ha særskilt gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig.

Personlige egensk​aper:

 • Du motiveres av å utvikle, forenkle og effektivisere HR-prosesser.
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å gjennomføre endringer i organisasjonen gjennom tydelig kommunikasjon, samarbeid og handlekraft.
 • Du har et sterkt engasjement, og du trives med å være en løsningsorientert sparringspartner som deler kunnskap og kompetanse slik at du bidar til å gjøre andre gode.
 • Du kan vise til gode lederegenskaper og har en god formidlingsevne, samt evner til å skape nettverk og trygge og gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt.

Vi tilby​r:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i en spennende lederjobb.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør 648 100 til 835 500 kroner avhengig av realkompetanse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted vil være Oslo.

Dersom du ønsker unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av avdelingsdirektør Anders Skumsnes på tlf: 909 75 040.​​

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rettearbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.​​

Publisert 20. september 2016 13:25.. Sist oppdatert 26. september 2016 11:04.