ubaatubaathttp://forsvaret.no/media/PubImages/ubaat.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6587

Vi ser etter deg med lang erfaring fra ventilasjonssystemer

Ved Skipsteknisk avdeling i Maritime kapasiteter er det en ledig fast stilling som teknisk saksbehandler for ventilasjonssystemer (HVAC).

​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helik​opter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Maritime kapasiteters hovedoppgave er planlegging, anskaffelse og forvaltning av Forsvarets fartøyer i levetiden. Anskaffelsene omfatter alt fra milliardprosjekter – som kjøp av fregatter, nytt logistikkfartøy, korvetter og undervannsbåter – til mindre modifikasjoner. Forsvarets fartøyer holder et høyt teknologisk nivå og det faglige kompetansenivået er høyt. Ved Skipsteknisk avdeling​ i Maritime kapasiteter er det en ledig fast stilling som teknisk saksbehandler ventilasjonssystemer (HVAC).

Arbeidsoppga​​ver:

 • Teknisk saksbehandling av ventilasjonssystemer (HVAC) og CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) tilhørende Forsvarets fartøyer i henhold til Maritime kapasiteters fagansvar. Forsvaret har ventilasjonssystemer for beskyttelse mot dette ved hjelp av overtrykk.
 • Integrering av CBRN i Forsvarets fartøyer og daglig driftsstøtte til avdelingen. Dette innebærer kontorstøtte og etterforsyning av forbruksmateriell til intern drift.
 • Fagarbeid ved utvikling og vedlikehold av HVAC-regelverk og standarder, samt vedlikehold av driftspålegg innen HVAC (vedlikeholdsplaner og rutiner, tekniske ordrer, etc.)
 • Prosjektleveranser ved spesifisering, konstruksjons- og byggeoppfølging, testing og overføring til drift.
 • Driftstøtte innen HVAC til Forsvarets fartøyer ved støtte til problemløsning og endringer, reparasjoner utover normalt vedlikehold i tillegg til tyngre vedlikehold.
 • Teknisk saksbehandling innen Skipsteknisk avdelings fagområde etter avtale med seksjonssjef.

Kvalifik​asjoner:

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende (toårig høyskole) innen maskinteknisk fagfelt. Lang relevant erfaring innenfor fagfeltet kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det kreves minimum to års relevant erfaring fra teknisk saksbehandling innenfor fagfeltet HVAC.
 • Det er krav til gode datakunnskaper, spesielt innen MS Office og Access.
 • Det kreves også god muntlig og skriftlig formuleringsevne i norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring med bruk av ERP-systemer som IFS eller SAP.
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig.

Personlig​​​e egenskaper:

 • Høy grad av selvstendighet.
 • Evne til å følge opp leveranser.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og i grupper.

Vi tilbyr:​​​

 • Fast stilling i ny og spennende etat.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i Skipsteknisk avdeling.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden 
 • Det vil være gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 60 til 68. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til orlogskaptein Knut Stensland, telefon: 5550 2889 / 474 63 740 eller e-post: knstensland@mil.no, eller kommandørkaptein Åge Vetaas, telefon: 5550 2851 / 926 91 958.

Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. 

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne​​​​

Publisert 24. november 2016 19:36..