LandLandhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Land-leo-1080.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7320

Vikariat som overingeniør teknisk saksbehandler

Arbeidsoppgavene omfatter å planlegge, lede og utføre materielltester. Herunder analyse av oppdrag, utarbeide testprogram og gjennomføre materielltest.

​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Vikariat som overingeniør teknis​​k saksbehandler​

​​​Det er fra september ledig ti måneders vikariat som overingeniør ved Forsvarsmateriell landkapasiteters avdeling for test og verifikasjon. Avdelingen er lokalisert på Grindalsmoen industriområde ved Elverum. Avdelingen er ansvarlig for test og verifikasjon av materiell i henhold til kravspesifikasjoner ved anskaffelse og i bruk. Gjelder i hovedsak kjøretøy, stridskjøretøy, våpen og våpensystemer, ingeniørmateriell og elektro-optisk materiell. Det fokuseres særskilt på materiellsikkerhet. Avdelingen støtter også andre forsvarsgrener, statlige etater og forsvarsindustrien i oppdrag.

​​​Arbeid​soppgaver

Arbeidsoppgavene i stilling omfatter i hovedsak å planlegge, lede og utføre materielltester. Herunder analyse av oppdrag, utarbeide testprogram og gjennomføre materielltest, videre å analysere testresultater, skrive testrapport og presentere resultatene.

​Kvalifik​​​asjoner:

 • ​Til stillingen kreves utdannelse fra universitet eller høyskole innen relevant fagkrets.
 • Det stilles også krav til relevant tjenesteerfaring for stillingen.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Stillingen krever gode samarbeidsevner med ulike tekniske fagmiljøer, god vurderingsevne, samt evne til helhetsoversikt.
 • Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Søkeren må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.

Vi tilby​​r:

 • ​​Interessante og krevende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Betalt overtid i henhold til gjeldende regler.
 • Gode velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, lønnstrinn 62 til 67, for tiden 532.400 til 584.300 kroner brutto per år). Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til major Bjørn Høie tlf 62 40 84 53 / mobil 488 91962

​Praktisk info​rmasjon:

 • ​​​​​Søknadsfrist: 1. september 2016
 • ​Søknaden merkes: Vikariat T&V
 • Søknad og CV sendes på e-post til: flo.landkap.personell@mil.no , og e-postens emnefelt merkes med «Vikariat T&V».
 • Bekreftede kopier av attester og vitnemål fremlegges først ved et eventuelt intervju.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne​.​​​​​

Publisert 22. august 2016 14:47.. Sist oppdatert 26. august 2016 12:36.