Stilling ledigStilling ledighttp://forsvaret.no/media/PubImages/stilling ledig.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7177

Vil du jobbe med anskaffelse av forsvarsmateriell?

Prosjektseksjonens ansvarsområde er å anskaffe nytt materiell og følge opp disse anskaffelsene.

​​​​​Forsvarsmateriell er en etat underlagt Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer. For at vi også fremover skal utvikle oss og fortsatt l​evere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt - både i Norge og i utlandet.​

Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i sterk vekst og vi ser etter motiverte medarbeidere til flere nyopprettede stillinger. Luftkapasiteter er lokalisert på Kjeller i Skedsmo kommune, kun 20 minutter fra hovedstaden. Prosjektseksjonens ansvarsområde er å anskaffe nytt materiell og følge opp disse anskaffelsene.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe med å bistå med koordinering og gjennomføring av materiellanskaffelser
 • Koordinere materielldataforvaltning av prosjektets anskaffelser i SAP og andre aktuelle støttesystemer
 • Bidra til oppnåelse av de logistikkmessige målsettingene for materiellprosjektet
 • Bistå med prosjektets koordinering mot industri og militære organisasjoner i inn- og utland
 • Bidra til materiellprosjektets totale fremdrift og måloppnåelse
 • Arbeide med statistikk og rapporter, og i tillegg rapportere på resultatoppnåelse, status og framdrift og foreslå korrektive tiltak ved behov

Kvalifikasjon​er:

 • ​Det stilles krav til 1 - 3 års universitets- og/eller høgskoleutdanning innen logistikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Kandidaten må ha god IT-kompetanse, inkludert innen verktøy som Microsoft Excel eller tilsvarende datahåndteringsverktøy
 • Det er ønskelig med kjennskap til ERP-systemet SAP og forretningsprosesser innenfor Supply Chain Management.

Videre er det ønskelig​ med erfaring innenfor et eller flere av følgende områder:

 • ​Prosjektarbeid
 • Integrert Logistikkstøtte
 • Materiellanskaffelse
 • Materiellforvaltning
 • Forsvaret
 • Luftfart
 • Kandidater som ikke har PRINSIX må påregne å gjennomføre dette snarlig etter tiltredelse. Kandidaten må oppfylle kravene til sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Analytisk
 • Helhetstenkende
 • Mål- og resultatorientert
 • Sterk drivkraft
 • Nøyaktig og ryddig
 • Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være et vektlagt kriteria i utvelgelsesprosessen

Vi tilby​r:

 • Et fagmiljø i sterk utvikling
 • En spennende, hyggelig og inkluderende arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid i henhold til gjeldende regler
 • Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden
 • Lønn etter statens lønnsregulativ lønnstrinn 62–75. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Ta kontakt med seksjonssjef/prosjektleder Ivar Dyrdal på telefon 920 48 034 for mer informasjon om stillingen.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 12. juli 2016 22:53.. Sist oppdatert 12. juli 2016 23:41.