Vil du jobbe med dokumentforvaltning ?

 

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell. 

 

Har du kunnskap og interesse for dokumentforvaltning?

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. Regjeringen har bestemt å videreføre undervannsbåtkapasiteten, og i den forbindelse er det etablert et prosjekt for anskaffelse av nye undervannsbåter. Dette prosjektet er det største og mest omfattende av prosjektene underlagt Maritime kapasiteter Prosjektavdelingen. 

Vi søker etter deg som har god kompetanse innen DCC/Dokumentasjonsforvaltning, og som vil bidra
til å utvikle dokumentasjonsstyringsfunksjonene i prosjekt for anskaffelse av nye undervannsbåter. Stillingen inngår
i en helhet sammen med DCC/Informasjonsforvaltning, hvor de to stillingene
utfyller hverandre og har et utstrakt samarbeid. 

  

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innen dokumentkontroll og informasjonsflyt i prosjekt Nye Ubåter
 • Kvalitetssikre at inngående og utgående informasjon/dokumentasjon er i henhold til kontrakt og Forsvarets- og prosjektets prosedyrer
 • Utføre aktiviteter knyttet til distribusjon av all produktinformasjon som er definert i prosjektseksjonens prosedyrer og i kontrakt med leverandører
 • Etablere, koordinere og implementere dokumentstyringsfunksjonene i prosjektet og gjennomføre mål og utviklingsplan for dokumentasjonshåndtering i prosjektorganisasjonen.
 • Opplæring av personell i prosjektets dokumenthåndteringsrutiner
 • Identifisere nye krav, prosedyrer og forbedringstiltak for å opprettholde en effektiv informasjonshåndtering samt utarbeide forslag til løsninger og forestå implementering
 • Gi input til dokumentforvaltnings- og LCI krav i prosjektets kontrakt og følge opp at LCI ivaretas for all dokumentasjon i prosjektets gjennomføringsfaser til og med overføring til drift
 • Saksbehandle og bidra til øvrige arbeider i prosjektet og være en god samarbeidspartner overfor øvrige avdelinger i Maritime kapasiteter
 

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått Bachelor eller tilsvarende
 • Minimum to års relevant erfaring med dokumenthåndtering
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med dokumenthåndteringssystemer, prosesser og krav
 • Erfaring med dokumentkontroll og Life Cycle Information
 • Erfaring fra større materiellprosjekt
 • Erfaring fra bruk av IFS og/eller Doculive
 • God kjennskap til metoder og arbeidsprosesser anvendt i multidisiplint prosjektarbeid
 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Initiativrik og strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

  

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 532.300,- til 640.200,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kandidater som blir innkalt til intervju kan få presentert case-oppgaver og det vil bli gjennomført engelsk språktest.
 
Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.
 
Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
 

Kontakt

Navn: Frank Johny Rasmussen
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 489 93 571
E-post: frasmussen@mil.no

Søk på stillingen her

Søk her
Publisert 2. mars 2020 14:19.. Sist oppdatert 6. april 2020 00:27.