Vil du være med å utvikle og forvalte video- og telefonitjenester for forsvarssektoren?

Vi søker etter en kunnskapsrik og initiativrik medarbeider til avdelingen Kjernetjenester i Samarbeid- og informasjonsstyringsseksjonen.

​​​​​​​​​Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet som anskaffer og forvalter flere tusen kjøretøy, over hundre fly og helikopter, et femtitalls fartøy og ledelsessystemer for Forsvaret. I Forsvarsmateriell får du mulighet til å jobbe med noe av verdens mest teknisk avanserte utstyr og våpensystemer.

For at vi skal utvikle oss og fortsatt levere på et høyt nivå, trenger vi medarbeidere med ulik kompetanse innen tekniske, merkantile, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Hos oss får du jobbe i team med de beste innen sine fagfelt – både i Norge og i utlandet.

Forsvaret har et betydelig behov for kjernetjenester for å understøtte sin virksomhet. Kjernetjenestevdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utvikler og forvalter løsninger for blant annet militær meldingstjeneste, intranett (samarbeidsrom, portal, søk og publisering), videokonferanse- og telefonitjenester, SOA-tjenester og geografiske tjenester.

Vi har for tiden mange spennende prosjekter og aktiviteter innen telefoni og videokonferanse. Vi søker derfor en kunnskapsrik og initiativrik medarbeider med kompetanse innen telefoni- og videokonferanseløsninger. Du vil jobbe som overingeniør ved avdelingen Kjernetjenester i Samarbeid- og informasjonsstyringsseksjonen.

Arbeidsoppgaver​:

 • Du vil delta i alle faser av prosjekter og i forvaltningsarbeid, samt jobbe med endringsoppdrag.
 • Stillingen innebærer tett samarbeid med forvaltere av nettverks- og plattformsløsninger og Forsvarets driftspersonell.
 • Du vil arbeide med system- og avtaleforvaltning, løsningsdesign, sikkerhetsdokumentasjon og rådgivning innenfor moderne telefoni- og videokonferanseløsninger.

Kvalifikasj​​onskrav:

 • Du må ha relevant utdanning på bachelornivå og minimum tre års relevant erfaring. Det er ønskelig med utdanning på masternivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Du bør ha erfaring fra utrulling eller forvaltning av moderne telefoni- eller videokonferanseløsninger, og du bør ha erfaring med ledelse av prosjekter.
 • Du er flink til å uttrykke deg muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk.
 • Du har gode samarbeidsevner og ønsker et utstrakt samarbeid med andre.
 • Stillingen krever at du kan arbeide selvstendig og at du har evne til å legge frem og presentere saker for beslutningstakere.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig før tilsetting.

Vi ti​​lbyr:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid og trening to timer per uke i arbeidstiden.
 • På Kolsås har vi et eget sportsanlegg med svømmehall, styrkerom og mange organiserte treningstilbud.
 • Det er også mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, i lønnsspenn mellom 535.000 til 660.000 kroner ​brutto per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.

​Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til Anne Line Steffensen, telefon 906 55 731.

Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Publisert 22. november 2016 20:58..