Signering SIFSSignering SIFShttp://forsvaret.no/media/PubImages/Signering SIFS.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7785Her signerer Per Christensen, direktør for Sifs, og Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell, avtalen om støtte til gjennomføringen av Forsvarsmateriells integritetsplan. (Foto: Simen Rudi/Forsvarsmateriell)

Vil styrke integriteten i norsk forsvarssektor

Senter for integritet i forsvarssektoren (Sifs) støtter Forsvarsmateriell med gjennomføring av integritetsplan.

Avtalen om støtte til gjennomføringen av Forsvarsmateriells integritetsplan​ ble signert av Mette Sørfonden, Forsvarsmateriells direktør,  og Per Christensen, direktør for Sifs​​​. Forsvarsdepartementets materielldirektør, Morten Tiller, var også til stede på undertegnelsesseremonien torsdag 13. oktober og poengterte at avtalen er viktig sett fra departementet sin side.

Forsvarsmateriell skal gjøre store og viktige anskaffelser i tiden som kommer. Nytt utstyr som blir tatt i bruk av Forsvaret blir godkjent, teknisk og forvaltningsmessig, av Forsvarsmateriells fagfolk. Innenfor etatens ansvarsområder er å fastsette krav, utgi regelverk, sertifisere materiell og å følge opp avvik.

Transparency International har påpekt at forsvarsanskaffelser kan medføre høy risiko for korrupsjon, for eksempel grunnet inhabilitet, bestikkelser eller andre former for uetisk adferd. To viktige grunner for dette er at det er store summer involvert, samtidig som forsvars- og sikkerhetssektoren preges av betydelig hemmelighold. Derfor er høy etisk standard avgjørende, sammen med robuste integritetssystemer og integritetsplaner som identifiserer og retter opp svakheter, samt systematisk trening og bevisstgjøring av personellet, heter det i Sifs sin pressemelding.

Norge scoret høyt på Transparency Internationals Government Defence Anti-Corruption Index 2015, men det er noen svakheter og et behov for systematisk å gå gjennom alle risikofaktorer. Det er bred enighet om at en integritetsplan er et godt egnet redskap, og Forsvarsdepartementet forventer at alle underlagte etater, inkludert Forsvaret, fortsetter dette arbeidet med høy prioritet.

De fem ulike komponentene i Forsvarsmateriells integritetsplan er delvis en videreføring av det tidligere programmet i norsk forsvarssektor kalt ”Holdninger​​, etikk og ledelse” (HEL). Senter for integritet i forsvarssektoren vil bistå Forsvarsmateriell med å nå 19 delmål i integritetsplanen.​​​​

Publisert 25. oktober 2016 12:38. av Therese Espeland. Sist oppdatert 29. november 2016 13:21.