Virksomhetskontroller

Ved Felleskapasiteter/Stab/Virksomhetsstyringsseksjon er det ledig en stilling som virksomhetskontroller/
seniorkonsulent. Seksjonen har ansvaret for økonomien – og virksomhetsstyringen. Vi søker deg som vil jobbe med økonomi.

Arbeidsoppgaver

 • Du har ansvar for økonomirapportering, budsjettering og økonomiske analyser.
 • Du skal følge opp inntekter, kostnader, økonomiske nøkkeltall og prognoser, samt oppfølging av utfakturering og tidsfrister.
 • Du skal være superbruker innen planlegging og oppfølging av avdelingene.
 • Du må kunne identifisere økonomiske muligheter.
 • Du skal utføre internkontroll.
 • Du skal bistå avdelingssjefene i økonomiske spørsmål.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha utdanning på bachelornivå.
 • Du må ha minimum 4 års erfaring med arbeid innen forvaltning, fortrinnsvis økonomi.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Du må ha god kunnskap om virksomhetsregnskap- og kontantregnskap.
 • Du må ha god evne til samarbeid med sikte på å skape resultater i fellesskap.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Du må være analytisk, strukturert og nøyaktig, og ha evnen til å se helheten.
 • Det er ønskelig med masternivå innen relevant fagfelt samt erfaring med SAP
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor og gode kunnskaper om virksomhetsregnskap og kontantregnskap.
 • Annen utdanning eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid med sikte på å skape resultater i fellesskap.
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Du må være analytisk, strukturert og nøyaktig.
 • Du har evnen til å se helheten.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.


Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Du vil få interessante og krevende arbeidsoppgaver, og ha en fleksibel arbeidstid.
 • Vi har gode pensjons- og velferdsordninger og mulighet for tilgang til treningsanlegg og trening i inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 • Lån og finansieringsmuligheter i Statens Pensjonskasse.
 • Gratis medlemskap i Forsvarets Personellservice.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363 etter kvalifikasjoner, kr 553.200 – 617.800,- brutto pr år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Mulighet til å søke plass i bedriftsbarnehage.
 • Arbeidssted vil være Kolsås og vi kan tilby gratis parkering og ladepunkt for el-bil.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få av seksjonssjef Anne Christine Ihlen, tlf 6786 3034, mobil 909 24 586 eller e-mail: acihlen@mil.no
 
Den statlige arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Sist oppdatert 18. mai 2017 11:21.