aahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115_KTH_6276_.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8490Under opptaket observeres aspirantenes adferd i ulike caser. Foto: Kamilla Thrana Haugland
bbhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116JØ_1374.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8535Noen oppgaver krever hverken utholdenhet eller fysikk. Her må aspirantene bruke hodet. Foto: Jakob Østheim
ddhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116JØ_1580.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8540Godt humør, noen oppmuntrende ord eller en støttende hånd. Det er små grep som skal til for å løfte laget sitt. Foto: Jakob Østheim
eehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1134.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8494Det er viktig å ta initiativ og ansvar for å bidra til måloppnåelse og at oppdraget løses. Foto: Jakob Østheim
jjhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116JØ_1592.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8541Klarer aspirantene å kommunisere? Etter hver kveld samles lagene for å evaluere hverandre, og dagens innsats. Foto: Jakob Østheim
kkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170116JØ_1619.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8542Aspirantene selekteres også på holdninger. Det er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter enn gode holdninger. Foto: Jakob Østheim
llhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1068.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8508Hensikten med gjennomgang av råk er å teste aspirantens evne til å håndtere en mentalt stressende situasjon. Foto: Jakob Østheim

Slik selekteres Forsvarets ledertalenter

Ser etter fem nøkkelegenskaper: – Ledere i Forsvaret må kunne mer enn å gå med tung sekk.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Grundig forskning og samarbeid med psykologer gjør at man bruker de riktige vurderingskriteriene under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS):

Joachim Berntsen jobber som psykolog ved Forsvarets høgskole

​– Vi leter etter fem grunnleggende egenskaper hos aspirantene. De inngår som en​ del av Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse, og er utviklet gjennom omfattende studier, sier forsvarspsykolog Joachim Berntsen Skouverøe.​

Aspirantene vurderes etter følgende fem punkter: rollemodell, løse oppdrag, mental robusthet, samspill og utvikling.​

Han for​klarer at det psykologiske aspektet av seleksjonsprosessen er vel så viktig som det fysiske:

– Vi kan lære oss å gå med tung sekk, det er ikke problematisk. Det er vanskeligere å trene seg opp på å være en god leder, finne kreative løsninger og skulle vise omsorg for andre, forklarer Skouverøe.​

I følge Skouverøe er Forsvarets befals- og krigsskoler harde utdanninger. Som elev er læringskurven bratt, og man får kontinuerlig ærlige og tøffe tilbakemeldinger: ​

– Da er det helt nødvendig å være mentalt sterk, understreker han.

leter etter de god​e lederne

Under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) følges aspirantene av selektører som skal observere og vurdere den enkeltes adferd i løpet av de to ukene opptaket varer. Selektørene er erfarne offiserer som har grundig opplæring innen seleksjon.​

– Selektørene er befal og offiserer fra alle deler av Forsvaret, og representer ulike stillinger; fra troppssjefer og instruktører til stabsoffiserer. Det er erfarent og dyktig personell som følger aspirantene ute i felt, sier orlogskaptein Truls Thorseth.

Han er med på FOS som selektør for 14. gang.

Truls Thorseth er selektør for fjortende gang

​– Under opptaket observerer vi aspirantenes adferd i ulike caser, hvordan de​ fungerer som ledere og i samspill med andre. I løpet av de to ukene skal alle få sjansen til å bli sett og vurdert, sier Thorseth.

Han understreker at det er viktig å bevisstgjøre aspirantene på hva det egentlig vil si å være befal i Forsvaret:

– Vi fokuserer på at aspirantene skal vite at å velge en befalsutdanning i Forsvaret har konsekvenser. De skal potensielt kunne lede soldater i krig, og det er viktig at de forstår alvoret bak valget de tar. Det skal være en tankevekker, sier Thorseth.

Derfor er det i tillegg til fysiske og mentale prøvelser, lagt vekt på å lære aspirantene om ansvaret Forsvaret har og har hatt opp gjennom historien.

– Du må selvfølgelig være fysisk god nok, men det handler om mye mer enn å gå langt og bære tungt. Vi leter enkelt sagt etter de gode lederne, avslutter Thorseth. ​​

 Se bilder fra opptaket

 

 

Bilder fra dag 12<img alt="" src="/media/PubImages/20170118_KTH_6670.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 12Bilder fra onsdag 18. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-12
Bilder fra dag 11<img alt="" src="/media/PubImages/20170117JØ_1988.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 11Bilder fra tirsdag 17. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-11
Bilder fra dag 10<img alt="" src="/media/PubImages/16012017_EWD-4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 10Bilder fra mandag 16. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-10

Publisert 15. januar 2017 18:42. av Nora Paulsen Skjerdingstad (tekst) og Kamilla Thrana Haugland/Julie Kristiansen Johansen (foto). Sist oppdatert 16. januar 2017 18:57.