aahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0710.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8451Seleksjonsøvelsen er i gang og aspirantene setter i marsj mot øvingsområdet. Foto: Jakob Østheim
bbhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0670.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8445Aspirantene for befalsskolen i Sjøforsvaret begynner natten med en god treningsøkt. Foto: Jakob Østheim
cchttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_3223.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8466I løpet av de neste dagene vil aspirantenes motivasjon bli satt på prøve. Foto: Jakob Østheim
ddhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0678.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8444Aktivitetsnivået er høyt, og mange begynner allerede å kjenne det på kroppen. Foto: Jakob Østheim
eehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_3180.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8455Som befal i Forsvaret må man fungere i intensive situasjoner med høy fysisk og psykisk belastning. Foto: Jakob Østheim
ffhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_3217.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8454Det er midt på natten, og seleksjonsøvelsen har bare så vidt begynt. Foto: Jakob Østheim
gghttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0858.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8457Aspirantene til Luftforsvarets befalsskole må gjennom harde tak med treningskonseptet combat condition. Foto: Jakob Østheim
hhhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0804.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8458Dette er en svært krevende aktivitetsform som har til hensikt å teste aspirantenes motivasjon og fysiske robusthet. Foto: Jakob Østheim
iihttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113_KTH_6000.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8441Aspirantene på Heimevernets befalsskole er godt i gang med tilsvarende opplegg. Foto: Kamilla Thrana Haugland
jjhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113_KTH_6080.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8440Her gjennomføres øvelser med egen kroppsvekt og i samarbeid med en makker. Foto: Kamilla Thrana Haugland
kkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113_KTH_5979.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8442Seleksjonsøvelsen skal avdekke hvem som har det som kreves for å ta en utdanning i Forsvaret. Foto: Kamilla Thrana Haugland
llhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113_KTH_6085.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8439Det er viktig å kunne tåle situasjoner som med høy fysisk belastning - også over tid. Foto: Kamilla Thrana Haugland
mmhttp://forsvaret.no/media/PubImages/12012017-184.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8434Etter en hard start på øvelsen må aspirantene etablere leirplass før det blir mørkt. Foto: Edvin Wiggen Dahl
nnhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0725.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8449Det er begrenset med tid, og aspirantene må samarbeide for å klare å løse oppdraget. Foto: Jakob Østheim
oohttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0746.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8464Aspirantene er delt inn i forskjellige lag som deler telt sammen. Foto: Jakob Østheim
qqhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0734.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8448Det er svært viktig å ha kontroll på eget utstyr når man skal bo ute på vinterstid. Foto: Jakob Østheim
rrhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0785-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8461Aspirantene befinner seg i Trandumskogen, blant restene av en stridsvognbane som ble anlagt av tyskerne under andre verdenskrig. Foto: Jakob Østheim
sshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113NPS_3336.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8446Her får de en historieleksjon om hendelsene på Trandum, og mulighet for å reflektere rundt hva det innebærer å være soldat. Foto: Jakob Østheim
tthttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0786.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8460Det har vært en lang dag og flere av aspirantene begynner å merke mangelen på mat og søvn. Foto: Jakob Østheim
uuhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170113JØ_0746-2.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8465Nå fortsetter kampen om en skoleplass. De vet ikke hva som venter dem de neste dagene. Foto: Jakob Østheim

Bilder fra dag 7

Bilder fra fredag 13. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.

 Se flere bilder

 

 

Bilder fra dag 12<img alt="" src="/media/PubImages/20170118_KTH_6670.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 12Bilder fra onsdag 18. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-12
Bilder fra dag 11<img alt="" src="/media/PubImages/20170117JØ_1988.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 11Bilder fra tirsdag 17. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-11
Bilder fra dag 10<img alt="" src="/media/PubImages/16012017_EWD-4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 10Bilder fra mandag 16. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-10

Publisert 13. januar 2017 19:04.. Sist oppdatert 15. januar 2017 09:00.