aahttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115_KTH_6276_.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8490Under opptaket observeres aspirantenes adferd i ulike caser. Foto: Kamilla Thrana Haugland
cchttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115_KTH_62272.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8505En god leder står foran og viser vei under usikkerhet, og når situasjonen oppleves som vanskelig. Foto: Kamilla Thrana Haugland
ddhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JO_1184.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8504Aspirantene må vise at de evner å motivere, støtte og spille hverandre gode under opptaket. Foto: Jakob Østheim
eehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1134.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8494Det er viktig å ta initiativ og ansvar for å bidra til måloppnåelse og at oppdraget løses. Foto: Jakob Østheim
eehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1155.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8495Som leder er det viktig å formidle sitt budskap effektivt og kommuniserer mål og krav tydelig. Foto: Jakob Østheim
ffhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1196.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8497Som befal må man kunne påvirke, motivere og dyktiggjøre soldatene sine. Foto: Jakob Østheim
gghttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115_KTH_6244.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8488Her avdekkes hvordan aspirantene håndterer å motta informasjon som må systematiseres og gjennomføres i praksis. Foto: Kamilla Thrana Haugland
hhhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_0939.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8492Temperaturen har sunket noe i løpet av natten, men skyfri himmel og sol gjør tilværelsen lysere. Foto: Jakob Østheim
iihttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1243.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8500Aspirantene skal få kjenne på hvordan det oppleves, og hvordan kroppen reagerer, når man faller gjennom isen. Foto: Jakob Østheim
llhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1068.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8508Hensikten med gjennomgang av råk er å teste aspirantens evne til å håndtere en mentalt stressende situasjon. Foto: Jakob Østheim
mmhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1113.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8510De får utlevert en tørr kjeledress, en tørr lue, hansker og marsjstøvler til gjennomføringen. Foto: Jakob Østheim
oohttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1273.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8502Øvelsen gjennomføres ved at man tar ett skritt ut og går i vannet. Når man treffer vannet må man passe på stavene, de kan redde livet ditt. Foto: Jakob Østheim
pphttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1301.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8503Det lønner seg å holde nederst på stavene og pigge deg fast med stavene til isen for å komme deg trygt opp. Foto: Jakob Østheim
rrhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_0956.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8506Det er viktig å få kontroll på pusten og ikke stresse. Foto: Jakob Østheim
sshttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1092.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8509Hvis du ikke har kontroll på pusten vil du ikke holde ut lenge når ett reelt uhell inntreffer. Foto: Jakob Østheim
uuhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_1293.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8499Etter gjennomføringen utføres rask gange til varmecontainer for skifte til tørt tøy. Foto: Jakob Østheim
vvhttp://forsvaret.no/media/PubImages/20170115JØ_0912.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8491I dagene som kommer vil lagene forflytte seg mellom ulike poster hvor de får mulighet til å vise sitt lederpotensiale. Foto: Jakob Østheim

Bilder fra dag 9

Bilder fra søndag 15. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.

 Se flere bilder

 

 

Bilder fra dag 12<img alt="" src="/media/PubImages/20170118_KTH_6670.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 12Bilder fra onsdag 18. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-12
Bilder fra dag 11<img alt="" src="/media/PubImages/20170117JØ_1988.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 11Bilder fra tirsdag 17. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-11
Bilder fra dag 10<img alt="" src="/media/PubImages/16012017_EWD-4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Bilder fra dag 10Bilder fra mandag 16. januar under vinteropptaket til lederutdanning i Forsvaret.http://forsvaret.no/fos/vinter/2017/bildegalleri/dag-10

Publisert 15. januar 2017 19:19..