Uniform på jobben-dagen

Heimevernets soldater er representert i mange yrkesgrupper. 4. desember oppfordres alle til å ta på seg uniformen på jobb.

Hvorfor en slik dag?

illustrasjon uten bakgrunn

Sett av datoen 4. desember i år. Da arrangeres «uniform på jobben-dagen» for første gang i Heimevernet. Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

  1. – Heimevernet ønsker å være synlig i lokalsamfunnet. Vi vil vise frem at vi er 40 000 soldater og befal spredt over hele landet og at vi tilhører alle samfunnslag og alle yrkesgrupper.

  2. – Nei, det er du ikke. Det er frivillig om du vil bære uniform på jobben denne dagen. Hvis du har et yrke der roller og myndighet kan misforstås om du bærer uniform, skal du ikke bruke den.

  3. – Du kan bare bruke uniform på jobben om arbeidsgiver har godkjent det.

  4. – I yrker der man er uniformert (sivilt) skal ikke militær uniform brukes.

  5. – Nei. Det er frivillig å delta, men alle som har mulighet oppfordres til å være med å vise frem Heimevernet på en positiv måte.

  6. – Hvis din arbeidsgiver samtykker til at du kan bære uniform på jobben, er det ingenting i veien for det. Hvis du underviser små barn, bør barn og foreldre informeres i forkant.

  7. – Heimevernssoldaten deltar med den uniformen hun/han har. At uniformen er «godt brukt» gjør ingenting. Du har arbeidsuniform M-04 og/eller M-17. Bruk den du synes passer best.

  8. – Du må bruke den uniformen du allerede har. Heimevernet har ikke «ekstra» uniformer å gi ut til uniform på jobben-dagen.

Fakta
4. desember er valgt fordi Heimevernets årsdag, 6. desember, i år faller på en søndag. Heimevernets soldater oppfordres til å bære sin uniform til, fra og på jobb, forutsatt at arbeidsgiver godkjenner dette. Det er frivillig å delta, men de som deltar skal bære uniformen i henhold til Forsvarets uniformsreglement. Det skal ikke bæres militær uniform dersom det er fare for at rolle eller myndighet kan misforstås.
Bakgrunn
Ideen kommer fra svenske Hemvärnet, som arrangerte «uniform på jobben-dagen» for første gang i fjor, med stor suksess. De har igjen hentet ideen fra England, der reservister en gang i året tar på seg uniformen og går på jobb. I Norge har Ideen ligget på skrivebordet en stund. I forbindelse med at HV er 75 år til neste år, så er en god start på jubileet å arrangere «uniform på jobben-dagen» også i Norge.
Forsvarets uniformsreglement
Det er viktig å følge uniformsreglementet, også på «uniform på jobben-dagen». Sett deg inn i hvilke bestemmelser som gjelder.

Svensk "uniform på jobben" suksess

I fjor gjennomførte det svenske Hemvärnet "uniform på jobben-dagen" for første gang.

Pil til høyre
FredrikAndersson004