Helikopterløft i finsk farvann

Det finske skipet ”Fennica” har fått problemer. Det har oppstått en voldsom brann. 250 personer skal være ombord. Dette er beskjeden redningsmann Stein Bastian Von Tangen-Jordan og resten av crewet på NH90 får, før de flyr mot området skipet befinner seg i.

​All kommunikasjonen går på engelsk når finner, russere, svensker og nordmenn samarbeider om en redningsaksjon i finsk farvann. Det er mange ombord på skipet, men det er også gitt melding om at flere har gått ombord i skipets egne redningsflåter som drifter rundt på åpent hav. Slik startet øvelse Polaris 2019 i starten av april.

Redningsmennene Stein Bastian Von Tangen-Jordan (til høyre) og Stian Gran under øvelse Polaris. Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret

– Innledningsvis søkte vi havområdet etter flåter før vi bistod med løft fra skipet, forteller Stein Bastian.

Stein Bastian jobber som redningsmann på NH90 som er driftet av 337 skvadronen på Bardufoss flystasjon. Til daglig er helikopteret en ressurs for Kystvakten og bidrar i fiskerioppsyn, medisinsk evakuering og søk- og redningsoperasjoner.

"On Scene Coordinator"

KV Nordkapp, som under øvelsen huset NH90 i hangaren på skipet, ble tildelt rollen som "On Scene Coordinator" og hadde en viktig rolle i samarbeidet mellom nasjonene og avdelingene. På tross av at de deltagende nasjonene har ulike måter å gjøre enkelte ting på, fungerte samarbeidet fra start til slutt.

– Vi ble liggende som kommandofartøy og dirigerte redningsressursene og kapasitetene som bidro i evakueringen og slukkingen av det finske skipet, forteller skipssjef på KV Nordkapp, orlogskaptein Tore Strøm.

Strøm, som har vært i Kystvakten i snart 25 år, er fornøyd med samarbeidet mellom NH90 og KV Nordkapp, og forteller at de gjerne skulle hatt med seg helikopterkapasiteten hver gang de er ute og seiler, slik som under øvelsen.

– Øvelsen gir nyttig erfaring på alle nivåer. Fra brann- og redningspersonell og opp til ledelsesnivå, avslutter skipssjefen.


Samarbeid i luften

Stein Bastian og crewet gjennomførte flere løft med NH90. Sammen med de finske helikoptrene og fartøyene fra norsk, finsk og russisk kystvakt, fikk de evakuert skipet på en trygg og effektiv måte.

– Det gikk nesten litt for fort å få evakuert alle passasjerene, forteller Stein Bastian. Med et helikopter som løfter fra akter og et annet fra baugen på skipet, kunne helikoptrene bytte på løftene uten problemer.

Selv om Polaris var en øvelse hvor situasjonen kun krevde evakuering, er crewet på NH90 også en medisinsk kapasitet. Redningsmennene har fått en utdanningspakke som de er godt fornøyd med. Sammen med helikoptret som har en unik løftekapasitet og rekkevidde, er de en viktig ressurs ved ulykke på havet.

– Vi har blant annet en avansert multimonitor, luftveissug, hjertekompresjonsmaskin og defibrillator. Vi er utdannet og utstyrt for å kunne ivareta en kritisk syk eller skadd pasient selvstendig under evakuering som kan vare timesvis, sier Stein Bastian. 

Han sier videre at de også har redningsteknisk kapasitet til å håndtere redning i bratt lende, snøskred og isbre i tillegg til redning i sjø og på fartøy.

– Det har vært noen utfordringer med innfasingen av NH90, men vi som flyr helikopteret er strålende fornøyd med hvordan det fungerer i luften. NH90 er en fantastisk ressurs ved ulykke på havet, avslutter redningsmannen.

Publisert 10. mai 2019 10:27. | Sist oppdatert 12. mai 2019 13:05.